We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Daugavpils Vienības pamatskola

Daugavpils Vienības pamatskola

Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401, Latvia

Get Directions

28445560

Categories
Work hours Add information
About Daugavpils Vienības pamatskola izveidota 2002.gadā. „Mūsu skola ir skola visiem" uzskata skolas
pedagogi un skolēni.
Daugavpils Vienības pamatskola cover
Description Daugavpils Vienības pamatskola izveidota 2002.gadā. Skola atrodas Daugavpils centrā,

vēsturiskā ēkā, kura renovēta 2006.gadā. „Mūsu skola ir skola visiem”, uzskata skolas

pedagogi un skolēni. Skolas misija ir rūpes par katra bērna vispusīgu attīstību, audzēkņu

spēju un talantu izkopšana, atbalsts skolēniem. Skola ir ar latviešu mācību valodu. Tā atrodas

daudzkultūru vidē. Latviešu valodu, latviskās tradīcijas apgūst un iepazīst dažādu tautību

skolēni. Tāpēc īpaši nozīmīgas vērtības skolas dzīvē ir kultūru savstarpēja bagātināšanās,

sapratne, sadarbība, tolerance. Daugavpils Vienības pamatskola piedāvā vispārējās

pamatizglītības programmu, kā arī skolā ir integrēti skolēni ar speciālām vajadzībām.

Pedagogu kolektīvam tuvas humānās pedagoģijas un iekļaujošās skolas idejas, skolotāji

Mūsu audzēkņi ir darbīgi, zinātkāri, sportiski un radoši. Lepojamies ar lieliskajiem

sasniegumiem latviešu valodas un matemātikas olimpiādēs, dažādos konkursos, izglītības

projektos, ar skolēnu veiksmīgajiem startiem volejbolā, basketbolā un futbolā. Skolēni izkopj

savus talantus korī, latgaliešu folkloras ansamblī, vokālajā ansamblī, tautas deju kolektīvā.

Aktivitāte, draudzība, sadarbība, iekļaušana –tās ir vērtības, kas palīdz mūsu skolai attīstīties

pozitīvu pārmaiņu virzienā.

Daugavpils Vienības pamatskola ir UNESCO Asociētā skola.

nepārtraukti pilnveido savas metodiskās kompetences.

Šie kolektīvi ir bijuši Skolēnu Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Similar places nearby