We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
De Heikneuters Mook

De Heikneuters Mook

Lindeboom, Mook, 6585 WZ, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About www.deheikneuters.nl
De Heikneuters Mook cover
Description 1956 De oprichting.

Het eerste initiatief tot oprichting van een carnavalsvereniging in Mook werd genomen tijdens een spontaan tot stand gekomen gekostumeerd feestje in Café Wim Thissen aan de Kerkstraat, vlakbij de kerk. Waar momenteel de residentie van Dr. Fokke gelegen is. Hieraan werd deelgenomen door een grote groep, voornamelijk mannelijke personen en hoofdzakelijk vaste klanten van voornoemd café. Dit feestje werd georganiseerd tijdens een van de carnavalsdagen van 1956. Men was het er algemeen over eens dat wat in Gennep kon, (die reeds enkele jaren draaiden) en Middelaar (die in dat jaar waren gestart), dat in Mook ook moest kunnen.

Van deze oorspronkelijke groep bleven uiteindelijk slechts drie man over, die doorzetten, te weten: Grad Gerrits, Tien Stenders en Wim van de Nieuwenhuizen.

Velen stelden zich beschikbaar als kandidaat voor de Raad van Elf, maar het duurde nog tot het najaar (in ons briefhoofd staat vermeld 11-11-’56 maar helemaal zeker zijn we daar niet van, hoewel ook niet van het tegendeel, dus we gaan er voorlopig maar van uit dat dat de juiste datum is) eer het tot een oprichtingsvergadering kwam. Inmiddels was het aantal kandidaten tot beneden het minimum geslonken. De vergadering werd geschorst en aan de tap werd de Raad van Elf bij elkaar “geronseld”.

Op een volgende vergadering van de nieuwbakken Raad van Elf werd besloten dat Bart Roeloffs onze eerste prins zou worden. Omdat Bart ook al deel uitmaakte van de Raad, was hier dus een vacature vrij. die echter niet meer werd aangevuld, zodat we dat eerste jaar dus met een raad van tien zijn gestart.

Er werd een voorlopig bestuur gevormd waarvan Bart Roelofs voorzitter werd en Karel Janssen secretaris, terwijl Tien Poelen de functie van penningmeester op zich nam. Dos Thijssen werd toegevoegd, deze wilde echter het eerste jaar nog niet in de Raad.

De naam “De Heikneuters” werd voor het eerst genoemd door Tien Poelen. De eerste kostuums, cape’s waren van voeringsatinet, grijs met g
Founded 1956

Similar places nearby