We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Demensföreningen i Norrköping

Demensföreningen i Norrköping

Ånestadsgatan 132, Norrköping, 60370, Sweden

Get Directions

070-638 41 70

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Föreningen arbetar bl a för att:
- bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
- demenssjuka ska få god omvårdnad och värdigt liv
- bättre samhällsstöd
Demensföreningen i Norrköping cover
Description Föreningen ingår i Demensförbundet
Demensförbundet startades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.
Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Vi har en unik stödverksamhet i våra 130 Demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet och totalt har vi 11 000 medlemmar.
Demensförbundet är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin. Demenssjuka och deras anhöriga är våra uppdragsgivare.
Förbundet får statligt handikappbidrag från Socialdepartementet. Demensförbundet har ett litet kansli med 3.9 heltidstjänster och finns på söder i Stockholm.
Demensförbundets styrelse består av sju personer som träffas var sjätte vecka. Styrelsen väljs på Förbundskongressen som hålls vart tredje år. Nästa kongress är hösten 2015.
Förbundet har central telefonrådgivning för demenssjuka och anhöriga/närstående.
Telefonrådgivningens telefonnummer är 0485 - 375 75.Demensförbundet och de 130 Lokala Demensföreningarna i landet
Stödjer demenssjuka och deras anhöriga.
Tar fram informations- och kunskapsmaterial
Sprider kunskap om demens.
Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.
Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.
Samverkar med kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer
Har nätverk för unga anhöriga.
Har samtalsgrupper "Lundagårdsgrupperna" för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede
”Demensförbundets familjekoncept” - stötta hela familjen
Samtalsgrupper för demenssjuka
Samtalsgrupper för anhöriga
Stöd till barn och ungdomar
Föreningsverksamheten
En av våra största och viktigaste uppgifter är att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demensföreningarna har olika aktiviteter som tex anhöriggrupper, informerar och föreläser om demens, är med på utställningar, mässor och sprider kunskap om demens. Alla Demensföreningarna arbetar ideellt. Du kan stödja en

Similar places nearby