We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Diễn Đàn Trường THPT Kim Sơn B

Diễn Đàn Trường THPT Kim Sơn B

Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình, Phat Diem, Vietnam

Get Directions

0908602981

Categories
Work hours Add information
About -Diễn Đàn Trường THPT Kim Sơn B
-Nơi chia sẻ-Giao lưu-Học tập
-http://kimsonb.edu.vn
Diễn Đàn Trường THPT Kim Sơn B cover
Mission -Giúp các thành viên Học Tập lẫn nhau
Description -Giới thiệu về trường THPT Kim sơn B.
Awards Giải thưởng cống hiến
Founded Mạnh Đức
Products Diễn đàn THPT kim sơn B
  • Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình, Phat Diem, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby