We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
RTU DITF Studentu Pašpārvalde

RTU DITF Studentu Pašpārvalde

Sētas iela 1, 205. kabinets, Riga, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde
RTU DITF Studentu Pašpārvalde cover
Mission Padarīt studenta dzīvi vieglāku un krāsaināku, rūpēties par studentu - uzklausīt tā sirdssāpi un palīdzēt to atrisināt, uzlabot studentu labsajūtu fakultātē, veidot kultūras, sporta, izglītojošus pasākumus, būt par studentu interešu vairogu un aizstāvi.
Description Mūsu uzdevums ir uzlabot studiju vidi, veidot gan izglītojošus, gan jautrus pasākumus un konkursus, taču pats galvenais uzdevums ir pārstāvēt DITF studentu intereses.

Mēs studentus pārstāvam dažādās RTU institūcijās: DITF Domē, DITF Stipendiju sadalīšanas komisijā,
RTU Studentu Parlamentā, RTU Senātā, Akadēmiskajā sapulcē.

DITF SP galvenie virzieni:

Pašpārvaldes vadītājs: vada pašpārvaldi un aizstāv oficiālo DITF SP viedokli

Pašpārvaldes vadītāja vietnieks: aizvieto DITF SP vadītāju viņa prombūtnes laikā, palīdz DITF SP vadītājam koordinēt studentu pašpārvaldes darbību

Studiju virziens: izstrādā priekšlikumus kā uzlabot studiju kvalitāti, organizē pasākumus, kas saistīti ar IT jomu vai mācību procesa uzlabošanu

Finanšu virziens: plāno pašpārvaldes budžetu un veic finanšu uzskaiti, piesaista sponsorus

Projektu vadības virziens: Nodrošina kvalitatīvu projektu un pasākumu veidošanu

IT lietu virziens: Uztur DITF SP mājaslapu, datoru un arhīvu

Ja TEV nav vienalga par saviem līdzgaitniekiem, tad TU esi viens no mums! Nāc un pievienojies!
Awards Gada pašpārvalde 2013
Founded 1991

Similar places nearby