We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dječje Kazalište

Dječje Kazalište

Trg bana Josipa Jelačića 19, Osijek, 31000, Croatia

Get Directions

+38531501485

Categories
Work hours Add information
About Dječje kazalište Branka Mihaljevića je kazalište za djecu i mlade i lutkarsko kazalište.
Dječje Kazalište cover
Mission VIZIJA
Dječje kazalište Branka Mihaljevića i do sada je bilo pionir u svojoj sredini, te će i dalje nastaviti širiti svjetske trendove u kazališnoj umjetnosti za djecu i mlade. Institucija smo koja će u suradnji sa svojim osnivačem Gradom Osijekom, svojom lokalnom zajednicom uspostavljati nove suodnose sa institucijama, udrugama i pojedincima koji rade na obrazovanju djece i mladih. Nastojat ćemo kroz profesionalni rad u Kazalištu njegovati i rad s mladima i proširiti ga: uz postojeće Dramski i Baletni studio, te plesnu igraonicu Početnicu uspostavili smo i Dramski studio za srednjoškolce. Dječje kazalište Branka Mihaljevića svoju ulogu vidi i u pružanju prilike za rad s mladim i obrazovanim kadrovima, budući da u Osijeku unazad 7 godina djeluje Umjetička akademija u Osijeku. Želimo uspostaviti čvršću suradnju sa sva tri odsjeka (glazbeni, likovni, gluma),
7
Strateški plan Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku 2014.-2017.
a posebno sa Studijem glume i lutkarstva jedinstvenim u ovom dijelu Europe. Mogućnost suradnje postoji i sa ostalim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na kojima se školuju kadrovi koji su prirodom svoga budućeg zanimanja usmjereni na suradnju s kazalištem za djecu i kojima je rad s djecom i mladima u središtu njihova zanimanja (Učiteljski fakultet, Filzofski fakultet, Studij kulturologije). Kazalište ima razvijenu suradnju sa sličnim institucijama u regiji, a želja nam je proširiti suradnju i na druge zemlje Europske unije kroz rad na zajedničkim projektima (gostovanja, razmjena predstava i sl.)
MISIJA
Možemo sa sigurnošću reći da Dječje kazalište Branka Mihaljevića ispunjava svoju osnovnu misiju: − odgajanje i obrazovanje kazališne publike od najmlađih dana kroz predstavljanje čarolije kazališne umjetnosti te komunikaciju i stalno propitkivanje tema koje ih zanimaju i zaokupljaju − očuvanje tradicije prikupljanjem vrijedne arhivske građe, čuvanje lutaka, scenografija, svog materijala vezanog uz predstave i ostala događanj
Description CHILDREN'S THEATRE BRANKO MIHALJEVIĆ IN OSIJEK
Children's Theatre Osijek began working in 1950 as an innovative theater, with plays performed by children amateurs. With the declaration from the city of Osijek, Childrens Theater in 1958 gained professional status and the name of Children's Theatre "Ognjen Prica" which is used until 1991. Decision of the City Council and the Osijek City Council in 2006, The Children's Theatre in Osijek was given the name of a prominent musician in Osijek, Branko Mihaljević. Throughout its history, the theater has on its repertoire valuable works of Croatian and foreign authors that were implemented and performed by prominent artists. We especially cherish working with children. Theatre during its history with their performances appeared on all relevant festivals throughout the country and abroad and for their artistic achievements received numerous awards and honors.

DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku svoj rad započelo je 1950. godine kao Pionirsko kazalište u kojemu su u predstavama nastupala djeca amateri. Odlukom Općine Osijek kazalište je 1958. dobilo profesionalni status i ime Dječje kazalište, Ognjen Prica“ koje je nosilo sve do 1991. godine. Odlukom Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća grada Osijeka 2006. godine Dječjem kazalištu u Osijeku dano je ime istaknutog osječkog glazbenika Branka Mihaljevića. Tijekom svoje povijesti Kazalište je na svom repertoaru imalo vrijedna djela hrvatskih i svjetskih autora koja su realizirali istaknuti redatelji i likovni umjetnici i to kao lutkarske i dramske predstave, a posebno smo njegovali i rad s djecom. Kazalište je tijekom svoje povijesti sa svojim predstavama gostovalo na svim relevantnim festivalima kako u zemlji tako i inozemstvu, te je za svoja umjetnička dostignuća dobilo brojne nagrade i priznanja.
  • Trg bana Josipa Jelačića 19, Osijek, 31000, Croatia
  • Get Directions

Similar places nearby