We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dječji vrtić Pikulica

Dječji vrtić Pikulica

Modruška 19, Zagreb, 10000, Croatia

Get Directions

0915720812

Categories
Work hours Add information
Dječji vrtić Pikulica cover
Description DJEČJI VRTIĆ PIKULICA

MJESTO JE POTICANJA ORIGINALNOSTI I SLOBODE DJELOVANJA DJECE I ODRASLIH!

„S poštovanjem primiti, s ljubavlju odgajati,
u slobodi otpustiti.“
Dr. Rudolf Steiner


MISIJA: postići harmoničan razvoj djetetovih fizičkih, duševnih i duhovnih snaga uvažavajući njegov individualitet, omogućiti svakom djetetu da razvije i unaprijedi svoje potencijale i talente kroz pozitivnu i inspirativnu odgojno-obrazovnu sredinu, omogućiti predškolskom djetetu učenje putem stjecanja vlastitog iskustva, aktivnog istraživanja i oponašanja odraslih.

VIZIJA: „Primiti dijete s poštovanjem, odgajati ga s ljubavlju, otpustiti u slobodu.“
Postati prepoznatljiv vrtić s alternativnim,waldorfskim programom u gradu Zagrebu i šire.PRIORITETNA PODRUČJA DJELOVANJA:
• - unapređenje umjetničkih aktivnosti s naglaskom na aktivnostima slikanja, crtanja, modeliranja, pjevanja, sviranja, pričanja priča i bajki, lutkarskih dramatizacija, gestovnih igara i kola te euritmije
• - unapređenje životno-praktičnih (radnih) aktivnosti, ručnog rada i istraživačkih aktivnosti
• - poticanje slobodne igre
• - unapređenje suradnje s roditeljima s ciljem postizanja usklađenosti odgojnih utjecaja kod kuće i u vrtiću što djetetu daje osjećaj sigurnosti - poticanje partnerstva s roditeljima,
• - unapređenje vještina promatranja djeteta od strane odgojitelja

MISAO VODILJA
Waldorfska pedagogija ne bavi se samo razvojem intelekta u djeteta, već istodobno njeguje osjećajni život, stvaralačke potencijale, razvija radne navike i sposobnosti te jača volju i motivaciju. Odgajanjem se pomaže djetetu u odrastanju, tako da ono prepozna i razvije svoje potencijale i da se kasnije može snaći u svim predvidljivim i nepredvidljivim situacijama koje život pred njega postavlja. To smo i u Dječjem vrtiću „Pikulica“ prepoznali kao najvažniju misao vodilju u kreiranju našeg odgojno-obrazovnog programa.

CILJ
U waldorfskoj se pedagogiji angažiraju sve mogućnosti i potencijali djeteta koji mu mogu pomoći pri

Similar places nearby