We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Liberecká 451, Hodkovice, 463 42, Czech Republic

Get Directions

48 272 52 99

48 514 51 36

Categories
Work hours Add information
About Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu v Domově pro osoby se zdravotním postižením a v chráněných bytech
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace cover
Description V Domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V chráněných bytech poskytujeme pobytové sociální služby osobám s mentálním nebo v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služby poskytujeme na území Libereckého kraje.
Podporujeme rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Poskytujeme služby tak, aby docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného života uživatelů.
Founded Ústav sociální péče pro mládež byl založen v roce 1968

Similar places nearby