We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
DOSiR Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

DOSiR Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ul. Kawęczyńska 44, Praga, 03 – 770, Poland

Get Directions

22 511 20 00

Categories
Work hours Add information
About Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
DOSiR Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy cover
Description Jak było?

Warszawa jest miastem, w którym głęboko zakorzenione są instytucjonalne tradycje wychowania fizycznego. Sięgają one drugiej połowy XVIII wieku i były związane – z Collegium Nobilium, Szkołą Rycerską i Komisją Edukacji Narodowej. Pierwsze instytucje zajmujące się w całości wychowaniem fizycznym powstały w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku były to: Wojskowa Szkoła Pływania na Marymoncie oraz Instytut Teodora Mathersa. Początki zrzeszeń sportowych w Warszawie sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku. Właśnie w Warszawie powstało jedno z pierwszych w Europie Towarzystwo Wioślarskie (1878), kilka lat później Towarzystwo Cyklistów (1886), a także Towarzystwo Łyżwiarskie (1893). Potem było Towarzystwo "Sokół", jego kobieca wersja - "Grażyna", Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet Pracujących. Przed pierwszą wojną światową rozpoczął działalność w Warszawie Klub Wioślarek (1912), którego działalność miała charakter pionierski, ale szersze warunki rozwoju uzyskał dopiero po roku 1918. Dalszy bardziej intensywny rozwój ruchu sportowego w Warszawie przypadł na początki odrodzenia się państwowości polskiej.
Na Pradze rozwój sportu miał swoje początki już w Niepodległej Polsce.
Na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku powstały działające do dziś: Spółdzielczy Klub Sportowy "Drukarz" (1926)
oraz Robotniczy Klub Sportowy "Orzeł" (1922).

Jak jest?

Transformacja ustroju państwa zapoczątkowana w 1989 roku wprowadziła także zmiany
w dotychczasowym systemie funkcjonowania sportu. Nie bez znaczenia było odejście od systemu planowania do gospodarki rynkowej, co w efekcie na początku przyniosło ograniczenie środków finansowych przekazywanych na sport z budżetu państwa, funduszy socjalnych zakładów pracy, czy związków zawodowych. Jednocześnie nowym elementem
w systemie szeroko rozumianej kultury fizycznej było podjęcie działalności przez samorządy terytorialne, co wpłynęło na zwiększenie kontroli społecznej nad kierunkami rozwoju oraz wydatkami budżetowym

Similar places nearby