We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Državni arhiv u Šibeniku

Državni arhiv u Šibeniku

Velimira Škorpika 5, Sibenik, 22000, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:00 SA closed
TU 07:00 – 15:00 SU closed
WE 07:00 – 15:00
TH 07:00 – 15:00
FR 07:00 – 15:00
About Državni arhiv u Šibeniku obavlja arhivsku službu provodeći mjere zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva.
Državni arhiv u Šibeniku cover
Description Državni arhiv u Šibeniku obavlja arhivsku službu provodeći mjere zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva nastalog djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, te privatnog arhivskog gradiva koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, ukoliko nije nastalo u obavljanju javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe i ako nije u državnom vlasništvu.

Similar places nearby