We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dr n. med. Ewa Chomik

Dr n. med. Ewa Chomik

Gdansk, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About dr n. med. Ewa Chomik, specjalista protetyki stomatologicznej
Dr n. med. Ewa Chomik cover
Description Nazywam się Ewa Chomik. Urodziłam się w 1985 roku w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędziłam w pobliskim Pruszczu Gdańskim. Wrodzone i pielęgnowane w domu rodzinnym zdolności manualne, zmysł techniczny oraz zamiłowanie do precyzji, połączone z wrażliwością na drugiego człowieka oraz kreatywnością zaowocowały decyzją o podjęciu studiów stomatologicznych w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Studia ukończyłam w 2009 roku, po czym rozpoczęłam staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Już podczas studiów protetyka stomatologiczna zaczęła się jawić jako moja największa pasja. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent.
Rozpoczęłam badania nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego, które w 2012 roku zaowocowały obroną pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywałam również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku. Biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako wykładowca, wdrażałam i rozwijałam pozyskane umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej.

Jestem współautorką prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration 2014 (EAO 2014) w Rzymie, Sztokholmie (EAO 2015) i Paryżu (EAO 2016). Jako członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) aktywnie uczestniczę w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych współczesnych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej: dr. Johna Koisa (USA) i dr. Christiana Coachmana (Brazylia). Azymutem pracy zawodowej niezmiennie pozostają dla mnie techniki odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych. Oddaję

Similar places nearby