We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi

Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi, 1410, Slovenia

Get Directions

041 699 412

Categories
Work hours Add information
About Smo nepridobitno društvo, ki se s svojim delovanjem in dejavnostjo trudi za dobro otrok, mladih, staršev in družin v občini Zagorje ob Savi.
Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi cover
Description Naša krovna organizacija je Zveza prijateljev mladine Slovenije, kratko ZPMS, ki združuje številna ostala društva in medobčinske zveze prijateljev mladine po celi Sloveniji.


Kaj to pomeni?

DPM Zagorje ne opravlja pridobitne dejavnosti. Društvo se financira s sredstvi iz občinskega proračuna.
Vsa sredstva, ki jih društvo prejme so namenjena izključno za njegovo delovanje, organizacijo in izvedbo aktivnosti, namenjenih otrokom, šolarjem, družinam in mladim.


Aktivnosti DPM

- Programi za prosti čas in letovanja
- Programi socialno humanitarne dejavnosti (učna pomoč, botrstvo, humanitarna pomoč)
- Izvedba otroških parlamentov
- Projekta bralna značka in bralna miška
- Zagovarja zdrave in humane medčloveške odnose
- Si prizadeva za dvig kakovosti življenja otrok in mladih
- Prostovoljstvo
- Sodelovanje s šolami, vrtci, društvi in zavodi
- Dogodki ob tednu otroka
- Decembrske prireditve za otroke
- Dogodki v tednu družin
- OPUM Zagorje otrokom prijazno Unicefovo mesto


Zagotovo niste vedeli da:

- Je DPM v Zagorju deloval že pred letom 1962. Pravzaprav so takrat obstajala kar tri društva prijateljev mladine in sicer: Zagorje-Toplice, Loke – Kisovec in Izlake. Njihovo delo in poslanstvo je bilo v osnovi enako današnjemu. Delati v in za dobro otrok in družin.

- Se lahko v naše društvo včlanite (članarine NI).

- Lahko postanete prostovoljec/ka DPM.

- Dobrodošli so vaši predlogi, mnenja, pohvale in kritike, kajti le z vašo pomočjo in podporo, bo društvo lahko delovalo še boljše.

Similar places nearby