We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dzīvesprieks-Livslust

Dzīvesprieks-Livslust

Raudas iela 4, Tukums, LV-3101, Latvia

Get Directions

+371 2 651 2524

Work hours Add information
About Biedrība atbalsta jauniešus vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, vai nāk no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm ar stipendiju.
Dzīvesprieks-Livslust cover
Description Biedrība šobrīd īsteno "Izglītības atbalsta programmu", kuras ietvaros tiek izmaksātas stipendijas jauniešiem vecumā no 16-24 gadiem, ja jaunietis ir ārpusģimenes aprūpē (audžuģimene, aizbildnība vai institūcija), vai arī ir no maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes. Stipendija tiek piešķirta mācībām valsts profesionālo skolu programmās. Biedrība ar stipendiātu uztur regulārus kontaktus, sniedz ne tikai finansiālu atbalstu, bet nodrošina arī ar cita veida atbalstu, kā piemēram ar apģērbu, higiēnas precēm, dažādu speciālistu atbalstu, veselības apdrošināšanu utml.
Līdz 2015.gada vasarai, biedrība veica ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kas tika īstenota vienlaicīgi ar profesionālo pamatizglītību jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.
Categories

Similar places nearby