We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dzīvo siltāk

Dzīvo siltāk

Brīvības iela 55, Riga, Latvia

Get Directions

+371 67013240

Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:30 SA closed
TU 08:00 – 16:30 SU closed
WE 08:00 – 16:30
TH 08:00 – 16:30
FR 08:00 – 16:30
About Attīstības finanšu institūcija Altum uzsākusi konsultācijas un projektu pieņemšanu Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmā. http://www.altum.lv/
Dzīvo siltāk cover
Mission Lai pēc iespājas plašāk informētu mājokļu renovācijā iesaistītās puses, Ekonomikas ministrija kopā ar sociālajiem partneriem uzsāka īstenot informatīvo kampaņu DzīvoSiltāk .Tās mērķi:
- aktivizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus veikt savas mājas renovāciju ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības pasākumu uzlabošana" ietvaros;
- informēt un konsultēt namu apsaimniekotājus, DzĪKS un pilnvarotās personas par aktivitātes nosacījumiem un ieguvumiem;
- mudināt būvdarbu veicējus, būvmateriālu ražotājus un tirgotājus uzņemties iniciatīvu mājokļu renovācijā;
- paaugstināt izpratni par energoefektivitāti un samazināt siltumenerģijas patēriņu.
Informatīvā kampaņa "Dzīvo Siltāk" (Let's live warmer) 2013.gadā ieguva Eiropas Komisijas augstāko novērtējumu konkursā Ilgtspējīga enerģija Eiropai http://www.eusew.eu/awards-competition/awards-archive/awards-winners-2013
Description Uzzini par aktuālo mājokļu atjaunošanā, par energoefektivitāti un ES fondu piesaistes iespējām ēku atjaunošanā.
Iepazīties ar ES fondu atbalsta programmas nosacījumiem daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai var šeit http://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate/par-programmu/
Awards Informatīvā kampaņa "Dzīvo Siltāk" (Let's live warmer) 2013.gadā ieguva Eiropas Komisijas augstāko novērtējumu konkursā Ilgtspējīga enerģija Eiropai http://www.eusew.eu/awards-competition/awards-archive/awards-winners-2013
2015.gadā Ekonomikas ministrijas īstenotā komunikācijas kampaņa “Dzīvo siltāk” kļuvusi par Energy Globe balvas konkursa nacionālo uzvarētāju, saņemot starptautisku atzinību par izcilu veikumu ilgtspējas veicināšanā energoefektivitātes jomā Latvijā. Sīkāka informācija šeit https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/5999-komunikacijas-kampana-dzivo-siltak-kluvusi-par-energy-globe-balvas-konkursa-nacionalo-uzvaretaju
Founded Ekonomikas ministrija un http://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/
Products Par aktuālo ēku energoefektivitātes uzlabošanā var uzzināt Ekonomikas ministrijā - dzivosiltak@em.gov.lv) vai Attīstības finanšu institūcijā Altum (kompetences.centrs@altum.lv)
Categories

Similar places nearby