We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Detta är natten: om Anna Margolin

19:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Den jiddischspråkiga författaren Anna Margolin hörde till de kvinnliga poeter som gav uttryck för en ny självständig kvinnotyp som överskred tidens kulturella, sociala och inte minst erotiska konventioner. Länkarna mellan hennes liv och skrivande är starka. ”Jag formar ordet / med mitt sista andetag” skriver hon i en dikt. Många dikter lyfter fram en spänning mellan en stolt, yttre fasad och ett inre kaos: förtvivlan, mörker och eld.

Ellerströms förlag ger nu ut en tvåspråkig - där jiddischtextens original har transkriberats till det latinska alfabetet - utgåva med ett urval från Margolins enda publicerade diktsamling Lider (1929) samt några av hennes senare dikter.

Med anledning av denna utgivning får vi besök av översättaren Beila Engelhardt Titelman, som i ett samtal med Kettil Kasang läser och presenterar Margolins poesi och dess sammanhang, jiddischpoesins blomstringsperiod i USA.

Omedelbart efter samtalet tar en presentation av Etel Adnans verk vid:

https://www.facebook.com/events/190603068398464/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1522675485210249

Väl mött!
__________

Anna Margolin (1887–1952), föddes i Brest-Litovsk i nuvarande Belarus och flyttade vid tiden före första världskriget till New York, där hon tillhörde de jiddischspråkiga litterära immigrantkretsarna. Hon försörjde sig som journalist, debuterade som poet under 1920-talet och kan idag räknas som en av de främsta modernistiska poeterna på jiddisch. I likhet med andra författare som skrev på jiddisch var hon okänd utanför de jiddischspråkiga områdena.

Beila Engelhardt Titelman är översättare och litteraturvetare. Hon har inriktat sin forskning på jiddischpoesin, med särskild fokus på kvinnliga författarskap och livsöden som Anna Margolin och Celia Dropkin. Hon är verksam vid Åbo akademi.