We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů

17:00
19:00
Česká botanická společnost
Event organized by Česká botanická společnost

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů - o čem
vypovídají staré fytocenologické záznamy

Přednáší: Radim Hédl

Globální změna prostředí se projevuje také v temperátních lesích, relativně nejstabilnějším z hlavních typů temperátních ekosytémů. Les vnímá většina lidí jako něco původního, dlouhodobě neměnného, přitom však i zranitelného vlivem nevhodného hospodaření a různých kalamit. Ačkoli se les řídí hlavně z lidského hlediska pomalým vývojem stromů, jde o poměrně dynamický ekosystém. Temperátní lesy jsou rozšířeny hlavně na severní polokouli a tvoří velkou část přirozeného pokryvu východní části severní Ameriky, Evropy a východní Asie. O tom, jak se měnila během 20. století jejich vegetace, máme poměrně dobrou představu především ve střední Evropě, ale i na větším měřítku. Zpřesnění těchto poznatků napomáhá také využití starých fytocenologických záznamů, které vypovídají o minulé lesní vegetaci a poskytují tak srovnání se současným stavem.

Cílem přednášky je představit tento potenciál, jeho současné využití a samozřejmě také souhrn nejdůležitějších výsledků.

Přednáška se koná v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2 od 17 hodin.

https://botanospol.cz/cs/node/2165