We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

TAM NHẬT THÁNH

18:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

+ Ngày Thứ Năm Thánh Chúa Giêsu thành lập bí tích Thánh Thể, bằng cách thực hiện trước trong tiệc phục sinh hiến tế của ngài trên núi Golgotha. Ðể làm cho các môn đệ hiểu tình yêu thương linh hoạt Ngài, Chúa rửa chân cho họ, và một lần nữa chính Ngài cống hiến cho họ gương mẫu phải hành xử như thế nào. Thánh Thể là tình yêu trở thành việc phục vụ.
+ Thứ Sáu Thánh là lúc tột đỉnh của tình yêu. Cái chết của Chúa Giêsu, Ðấng phó mình cho Thiên Chúa Cha trên thập giá để cống hiến ơn cứu độ cho toàn thế giới, diễn tả tình yêu trao ban cho tới cùng, vô tận.
+ Thứ Bảy Thánh là ngày thinh lặng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu được đăt trong mồ chia sẻ với toàn nhân loại thảm cảnh của cái chết. Ðó là một sự thinh lặng nói về và diễn tả tình yêu như sự liên đới với những người đã luôn luôn bị bỏ rơi, mà Con Thiên Chúa đạt tới bằng cách làm đầy sự trống rỗng, mà chỉ có lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa Cha mới có thể làm đầy. Thiên Chúa thinh lặng, nhưng vì tình yêu. Trong ngày này tình yêu - tình yêu thinh lặng - trở thành sự chờ đợi cuộc sống phục sinh.