We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
19
NOV

Taņas dzimšanas diena | День рождения Тани

19:00
Goethe-Institut Riga
Event organized by Goethe-Institut Riga

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Izrādes "Taņas dzimšanas dienas" pamatā ir Latvijas iedzīvotāju atmiņas, pārdomas un refleksijas par Latviju 20. gadsimtā, kas apkopotas Gētes institūta Rīgā, Ģertrūdes ielas teātra un citu partneru kopīgi veidotā projekta “Tavas atmiņas Latvijas nākotnei” ietvaros.

Izrādes radošā komanda – dramaturģe Laila Burāne, režisors Mārtiņš Eihe, māksliniece Ieva Kauliņa, aktieri Jānis Kronis un Jana Ļisova, mūziķis Artūrs Čukurs – cilvēku iesūtītos stāstus un atmiņas pārveidojuši ceļojumā uz privātām un kolektīvām atmiņu telpām.

Skatītāji tiek aicināti kļūt par ciemiņiem gaviļnieces Taņas dzimšanas dienas svinībās. Kā jau katrā plašākas saimes kopā būšanas reizē, sanākušie neviļus sāk atminēties dažādus gan labi zināmus, gan rūpīgi slēptus un nereti pretrunīgus notikumus dzimtas vēsturē, un risināt sarunas ne tikai par pagātni, bet arī par nākotni un sabiedrību, kurā dzīvojam.

Izrādes radošā komanda:

režija: Mārtiņš Eihe
telpa un kostīmi:Ieva Kauliņa
dramaturģija: Laila Burāne
piedalās: Artūrs Čukurs vai Reinis Boters, Mārtiņš Eihe, Jānis Kronis, Jana Ļisova
izrādes projekta vadītāja:Maija Pavlova
idejas autors:Deniss Hanovs

izrāde latviešu valodā, epizodiski skan krievu un vācu valoda

Producents: Ģertrūdes ielas teātris sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā
Partneri: Gētes institūts Rīgā, Ģertrūdes ielas teātris, Žaņa Lipkes memoriāls, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte, LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekts tiek īstenots ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu.

Plašāka informācija par projektu “Tavas atmiņas Latvijas nākotnei”: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/eri.html

****
4 ноября этого года в 19 часов в Театре на улице Гертрудес состоится премьера постановки Мартиньша Эйхе «День рождения Тани». В основу спектакля легли воспоминания и размышления жителей Латвии о своей стране в двадцатом веке, которые были собраны в рамках проекта «Твои воспоминания для будущего Латвии», совместно осуществляемого Институтом Гёте в Риге, Театром на улице Гертрудес с другими партнёрами.

Творческая команда спектакля – драматург Лайла Буране, режиссёр Мартиньш Эйхе, художница Иева Каулиня, актёры Янис Кронис и Яна Лисова, музыкант Артурс Чукурс — превратили присланные рассказы и воспоминания в путешествие в пространства личной и коллективной памяти.

Приглашаем зрителей стать гостями на праздновании Дня рождения Тани. Как и всегда, когда большая семья собирается вместе, присутствующие невольно начнут вспоминать разные как хорошо известные, так и тщательно скрываемые и нередко противоречивые случаи из истории семьи и вести беседы не только о прошлом, но и о будущем общества, в котором мы живём.

Творческая команда спектакля:

режиссёр: Мартиньш Эйхе
сценография и костюмы: Иева Каулиня
драматург: Лайла Буране
участвует: Артурс Чукурс, Мартыньш Эйхе, Янис Кронис, Яна Лисова
руководитель проекта: Майя Павлова
автор идеи: Денис Ханов

Oсновной язык спектакля – латышский, эпизодически участники говорят на русском и немецком языках.

Продюсер: Театр на улице Гертрудес в сотрудничестве с институтом Гёте в Риге
Партнёры: Институт Гёте в Риге, Театр на улице Гертрудес, Мемориал Жаниса Липке, Латвийская Национальная библиотека, Факультет коммуникации Рижского университета имени Стадиня, Институт философии и социологии Латвийского университета.

Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Подробнее о проекте ТВОИ ВОСПОМИНАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО ЛАТВИИ: https://www.goethe.de/ins/lv/ru/kul/sup/eri.html