We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Стартира нова група за обучение

18:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Автошкола КРИСТИНА, организира шофьорски курс за водачи на МПС категория "В", съобразен с вашето свободно време и индивидуални нужди!

Краен срок за записване 18:00ч. на 16.04.2018г. /Понеделник/
За информация: 0887570597 - Анатоли Кръстев

Изисквания за започване на курса:

» Навършени 17 години и 9 месеца;
» Български документ за самоличност;
» Завършено поне основно образование /осми клас /;

Необходими документи:

» Лична карта;
» Диплома за завършено образование;
» Една снимка;

Правоспособност кат. "В"

МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;

Организация и провеждане на курса:

Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В" е теоретично и практическо, разпределено на задължителни модули, съгласно утвърдена от МОН и ДАИ учебна програма.


Теоретично обучение:

» Модул "Общо устройство на МПС"
» Модул "Безопасност на движението по пътищата"


Практическо обучение(Управление на МПС):

» Обучението е индивидуално, състои от 31 кормилни часа, и се провежда в удобно за вас време.

Изпити

» Всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория"В" полага изпит по теория и изпит по практика.

Теоретичен изпит

» Решава се изпитен тест в електонен вид който се състои от 45 въпроса. Всеки изпитен въпрос има различен брой верни отговори (1, 2, 3), като кандидата трябва да отбележи всички верни отговори, в противен случай въпроса се счита за неправилен. Методиката на оценяване е събиране на точки от всеки вярно отговорен въпрос. Ако всички 45 въпроса са правилни, кандидатът събира максималния брой точки 97, но за успешно положен изпит са необходими минимум 87 точки. Време за решаване - 40 минути.

Практически изпит

» Минималното време за изпита е 25 минути и се провежда в градски условия по маршрут, определен от председателя на изпитната комисия.