We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

Арт терапия за деца и младежи

17:30
18:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Арт терапията е форма на психотерапия, която използва художествения процес и продукт за терапевтични цели. Децата и младежите, които са насочени към този вид терапия не е необходимо да имат опит или умения в изобразителното изкуство. Тук не се търсят естетически качества а целта е през този процес детето да бъде подкрепено да направи промяна, да преодолее определени трудни моменти, да открие своите ресурси за справяне, да подобри самооценката и разбирането за себе си, както и да развие личностния си потенциал.

Идеята на това ателие е да обхване децата и младежите, които срещат затруднения в различни сфери от своя живот. Такива затруднени могат да варират от обучителни трудности през емоционална нестабилност до поведенчески особености. Част от изявата на тези трудности могат да бъдат:
• липсата на концентрация
• неустойчивост на вниманието
• изоставяне в езиковото развитие
• вялост
• агресивни прояви
• гневни кризи
• проблеми с храненето
• проблеми с ходенето до тоалетна
• страхът от изпитване
• различните отношенията между съученици
• трудностите при спазването на правилата
• училищен тормоз

Чрез методите на арт терапията, се цели всяко едно дете да отработи своите затрудненя, като се свърже със своите вътрешни и външни ресурси, в една подкрепяща и безопасна среда.
Предвижда се групата да бъде от не повече от 6 деца с един водещ. Предварително ще бъде проведена индивидуална среща с родителите на всяко дете, на която ще бъдат обсъдени специфичните особености на детето и заявката на родителя.

Ателието ще се провежда в четвъртък от 17:30 до 18:30ч.

Водещи: Руска Марковска – арт терапевт, клиничен психолог, художник