We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Семинар: Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управ

09:30
16:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

На 27.03.2018 г. от 09:30 до 16:00 часа в Българска стопанска камара залата на I етаж, ще се прове семинар по Управление на риска в ISO 31001:2018 в системата за управление

Цел: Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 31000:2018, процеса на управление на риска в общата система на управление на организацията.

Управлението на риска се използва във всички икономически области, като е особено важно за управление при условия на икономическа криза и изострена конкуренция

За първи път в България се провежда курс по ISO 31000:2018, публикуван на 12 февруари 2018 в ISO. Управлението на риска е изключително важно за прилагането на регламент GDPR, стандартите по мениджмънт.

Получаване на знания за:
* новата версия на ISO 31000:2018;
* необходимостта от управление на риска за ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, GDPR, IAEA GSR 2 и други международни и европейски публикации;
* принципите за управление на риска
* общата рамка за управление на риска
* процеса на управление на риска

Участници: Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:
* собственици на фирми;
* изпълнителни директори на малки и средни фирми
* работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
* ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
* мениджъри по качеството,
* упълномощени представители на ръководството по качеството;
* упълномощени представители на ръководството по екология;
* упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
* длъжностни лица по здраве и безопасност,
* одитори на системи за управление
* Служители, ангажирани с оценяването на риска;
* специалисти от службите по трудова медицина.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Програма:
* Въведение
* Речник
* Принципи за управление на риска
* Мислене основано на риска
* Организационна рамка за управление на риска
* Упражнение
* Процес за управление на риска
* Упражнение
* Тест
* Дискусии
* Заключение

Лектор: н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

Регистрация и заплащане на таксата за участие:
Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 26.03.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.
За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com
Такса за участие: 170 лв. с включено ДДС.
Формата за регистрация изтеглете оттук https://bia-bg.com/uploads/files/regforms/Reg_Form-27.03.2018-IOS.doc