We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Курс по Теории и техники на консултиране

18:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Висше духовно училище “Св. ТРИВЕЛИЙ”
ВИ КАНИ на КУРС по

Т Е О Р И И и Т Е Х Н И К И н а К О Н С У Л Т И Р А Н Е
лектор: д-р Надя Стойкова
13.04.2018, петък, от 18:00 до 21:00 ч.
14.04.2018, събота, от 09:00 до 17:00 ч. и
15.04.2018, неделя, от 13:00 до 17:00 ч.
ВДУ “Св. Тривелий” ул. “Антим І” № 14, ет. 6, гр. София
www.trivelius.com 02 957 11 15 info@trivelius.com
FB: Висше духовно училище “Св. Тривелий

Такса: 45,00 лв.

Анотация на курса
Лекционния курс представя въведение в процеса и същността на консултирането, неговите етапи и основни техники за предразполагане на клиента, подкрепа и подходи за промяна на гледната точка. Курсът има за цел да представи две от основните теории, описващи различните етапи и подходи за консултиране като помогне на участниците да се запознаят по-подробно с когнитивния модел и с резилианс подхода в консултирането и подкрепата на хора в криза и минаващи през затруднения.

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят:
• Основните етапи, през които минава процеса на консултиране;
• Базови техники, които се прилагат в целия процес на консултиране;
• Теоретичната постановка на когнитивния модела и по-конкретно „АБС” модела в консултирането;
• Теоретичната концепция на резилианс подхода при работа с хора, преживели травматични събития.

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще могат:
• да направят първоначален анализ на ситуацията на клиента, който търси помощ и да формулират работни хипотези за процеса на подкрепа и помагане;
• да прилагат техники, които помагат на клиентите да споделят по-лесно за проблемите си, както и техники и подходи, които биха помогнали на клиентите да разширят гледната си точка и да открият алтернативи за справяне със ситуацията, в която се намират;
• да използват техники за анализ и оспорване на ирационални убеждения и нездравослони емоции, които пречат на клиентите да се справят с проблемните ситуации, в които попадат и живеят;
• да прилагат модела на резилианс подхода и резилианс въпросите в работата си с хора в трудна ситуация и преминали през кризи.

Теми
Тема 1. Въведение, същността и етапи на консултирането. Видове клиенти и приемане на заявката. /4часа/
Тема 2. Основни техники в консултирането през целия процес на подкрепа и промяна. /6 часа/.
Тема 3. Когнитивен подход в консултирането на хора. /6 часа/
Тема 4. Приложението на резилианс подход в консултирането и подкрепата на хора в трудна ситуация и преминали през травматичен опит. /4 часа/

Литература
1. Стаматов, Р., Минчев, Б., Психология на човека, Пловдив, 2003
2. Розенберг, М., Общуване без агресия. Наръчник по ненасилствена комуникация, София, 2007
3. Петрова-Димитрова, Н., Основи и методи на социалната работа, София, 2001
4. Либерман, Робърт П., Деризи, Уилям Дж.,Трениране в социални умения за психиатрични пациенти, София, 1999
5. Резилиансът – да го открием, София, 2007
6. Шулман, Л., Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, Невро науки, София, 1992
7. Андерсон, Джон Р., Когнитивная психология, Минск, 2002
8. Карнеги, Д., Как да преодолеем безспокойството и да се радваме на живота, София, 1996
9. Samson, A., Developper sa resilience, Paris, 2008