We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
28
APR

Бил Виола: Пътят към катедралата „ Сейнт Пол“

20:00
22:00
contemporary space
Event organized by contemporary space

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

>> for english scroll down
Филмов фестивал Master of Art 2018 - Варна
представя

28 април, 20:00, contemporary space, Кино Стая / Cinema Room
Варна, ул. Марко Балабанов 23, +359 887 626 728

БИЛ ВИОЛА: ПЪТЯТ КЪМ КАТЕДРАЛАТА „СЕЙНТ ПОЛ“
Великобритания (2017), 82 мин.
Режисьор: Джералд Фокс
Продуценти: Джералд Фокс, „Foxy Films“

билети на цени от 8 и 6 лв.

Дълбок документален филм за най-добрия видеотворец в света — Бил Виола

„Бил Виола: пътят към катедралата „Сейнт Пол“ е ярък, затрогващ портрет на най-влиятелния видеотворец в света — Бил Виола — и на неговата съпруга и близък сътрудник Кира Перов. Филмът проследява 12-годишната одисея на двойката до създаването на две постоянни видеоинсталации за катедралата „Сейнт Пол“ в Лондон. „Мъченици“ (2014) и „Мария“ (2016) символизират някои от дълбоките мистерии на човешкото съществуване. Този филм разказва забележителната история на Виола за създаването на първото по рода си поръчково произведение на изкуството за най-известното религиозно пространство във Великобритания

„Творбите на Бил Виола са феноменални и напълно подходящи да бъдат гледани на голям екран. Той е водещият видеотворец на века, творчеството му е важно и силно метафизично, и в същото време нежно и предизвикващо размисли. На всеки, който е видял двете му красиви инсталации в катедралата, той е успял според мен да разкрие нов ъгъл, нова дълбочина на това как и къде се излага и разглежда изкуство. С Бил и съпругата му Кира сме приятели от много години; за мен беше радост и откровение да работя с тях по този филм. Писах го и го режисирах в продължение на 12 години, така че това е едновременно плод на любов и документален филм за един велик творец.

Филмът повежда публиката на удивително пътешествие из духовното творчество на този творец новатор, базиран в Лос Анжелис. Предлага ни рядката възможност да надникнем в творческия процес по създаването на сложни видеоинсталации с големи размери, както и в същността на сътрудничеството между двама съпрузи. Филмът е сниман на „Супер 16“ сред голите пейзажи и пустините на Калифорния, докато Виола работи по своите епични творби за катедралата „Сейнт Пол“, и по улиците на Париж и Лондон, докато режисьорът и продуцент Джералд Фокс разглежда произведенията и кариерата на този плодовит творец, който от началото на 70-те години досега е извел видеоинсталациите до ново ниво на приемане в съвременното изкуство

Джералд Фокс започва да снима документалния филм като част от The South Bank Show на ITV през 2005г., по поръчка на изпълнителния продуцент на филма Мелвин Браг, и го завършва през 2017г. Първата инсталация „Мъченици“ показва четирима души на четири цветни вертикални плазмени екрана, измъчвани от четирите класически стихии. Творбата е без звук и трае седем вълнуващи минути. През 2016г. към „Мъченици“ се присъединява „Мария“ — инсталация на три екрана, която метафорично представя събития от живота на майката, заснети през четирите сезона и пренесени в съвременния физически свят.

ФЕСТИВАЛИ:
FIFA, Монреал, 2017;
Биографилм фестивал, Болоня 2017;
Bildrausch Festival, Базел 2017Джералд Фокс е режисьор на филми за изкуството, печелил награди BAFTA, Prix Italia и награда „Гриърсън“

***
Master of Art Film Festival 2018-Varna
presents
28 April, 20:00, contemporary space, Кино Стая / Cinema Room
23 Marko Balabanov Str. Varna, +359 887 626 728

BILL VIOLA: THE ROAD TO ST PAUL’S
UK (2017), 82 min.
Directed by Gerald Fox
Produced by Gerald Fox, Foxy Films

Standard Ticket 8 BGN, 6 BGN for students and pensioners

Bill Viola’s work is phenomenal and is completely suited to being viewed on the big screen. He is THE leading video artist of the century; his work is huge and intensely meta physical while also being tender and thought-provoking. To everyone who saw Bill’s two beautiful pieces at St Paul’s Cathedral, I believe he brought a new angle, a new depth to how and where art is exhibited and viewed. I’ve been friends with Bill and his wife Kira for many years; it was a joy and a revelation to work with them on this film. I wrote and directed the film over a 12-year period so it’s as much a labour of love as a documentary film about a great artist.

The film takes the audience on a fascinating journey through the spiritual oeuvre of this ground-breaking, Los Angeles-based artist. The film offers a rare insight into the creative process involved in the making of complex, large-scale video installations as well as the nature of the close working relationship between husband and wife. The film was shot on Super 16 on the deserted landscapes and deserts of California as Viola builds his epic works for St Paul’s Cathedral, and the streets of Paris and London as director/producer Gerald Fox looks back at the art and career of this seminal artist, who, since the early 1970s, has taken video art to a new level of acceptance in contemporary art

Gerald Fox started shooting the documentary as part of ITV’s “The South Bank Show” in 2005, commissioned by the film’s executive producer, Melvyn Bragg, and finished it in 2017. The first installation, “Martyrs”, shows four individuals, across four colour vertical plasma screens, being martyred by the four classical elements — the work has no sound and lasts for seven thrilling minutes. “Martyrs” was joined in 2016 by “Mary”, (left shown with Bill Viola and Kira Perov) which plays across three screens, and metaphorically depicts events in the life of the matriarch shot over the four seasons and set in the contemporary, physical world.

FESTIVALS:
FIFA, Montreal, 2017;
Biografilm Festival, Bologna, 2017;
Bildrausch Festival, Basel, 2017;
Gerald Fox is a BAFTA, Prix Italia and Grierson award-winning director of arts films over many years.