We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

V-ти Национален фолклорен фестивал „Лазарица“

10:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Националният фолклорен празник „Лазарица“ е включен в културния календар на Община Елин Пелин. Провежда се всяка година под пат-ронажа на Кмета на Община Елин Пелин. Обхваща пролетните празници Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден. Той ще се проведе на новата сцена в градския парк.

Цел на фестивала:
• Да съхрани за поколенията богатите фолклорни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство;
• Да стимулира процесите на съхраняване и популяризиране на мест-ната и регионална специфика на пролетната обредност,
като част от системата на фолклорната култура и мястото ѝ в съвре-менните културни процеси;
• Да провокира интереса на децата и младежите към усвояване на мес-тната фолклорна традиция.

В рамките на регламента се възпроизвеждат пролетни обичаи, про-летни игри и танци, обредни песни с подчертана локална/местна специфи-ка, обработени танци и песни.

Условията и регламентът за участие и участници можете да откриете на официалната страница на община Елин Пелин: http://www.elinpelin.org/currentNews-3405-v_ti_nacionalen_folklo.html

Всички участници във фестивала ще бъдат оценявани от комисия, състоя-ща се от фолклористи, етнографи, специалисти по танцов и музикален фолклор.

Заповядайте!