We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
22
MAR

Школа за човекови права „5 важни лекции за човековите права“

15:00
14:00
ELSA Republic of Macedonia
Event organized by ELSA Republic of Macedonia

Get Directions

Category

ЕЛСА Република Македонија во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) организира Школа за човекови права на тема „5 важни лекции за човековите права- како да станеш заштитник на човековите права“.

Право на учество имаат сите студенти од додипломски и постдипломски студии, како и веќе магистрирани правници.

Во рамки на Школата ќе бидат одржани 4 обуки на различни теми и има за цел да го зголеми знаењето на правниците од областа на човековите права, особено во однос на темите кои ќе бидат опфатени со неа.

Обуките ќе се одржат на 22.03, 24.03, 29.03 и 31.03 март на Правниот факултет „Јустинијан Први“.

Учеството на Школата е бесплатно, а учесниците ќе добијат сертификати.

Сите заинтересирани правници може да го пријават своето учество до 20 март до 12:00 часот со назнака „Пријава за учество на Школа за човекови права“ на една од следните e-mail адреси:

applications@mk.elsa.org
contact@myla.org.mk

Бројот на учесници е ограничен!