We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
26
MAR

Лекционен курс: „Естествени строителни материали и технологии з

18:00
20:00
Design TU-Sofia
Event organized by Design TU-Sofia

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Център за продължаващо обучение - УАСГ и Асоциация за строителство с естествени материали организират четвърти по ред лекционен курс по програма: Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие: модул: "Естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях".

Ще бъдат представени теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Принципите на устойчивото строителство, енергийната и ресурсна ефективност, опазването на околната среда и здравословния микроклимат в помещенията са акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, ключът към устойчиво развитие.

Съдържание /Основни теми/:
1. Въведение. Принципи и термини: устойчиво развитие и отражението му върху архитектурата и строителството; енергоефективност, въглероден и екологичен отпечатък, оценка на жизнения цикъл (LCA).
2. Естествени строителни материали: видове, свойства и области на приложения.
Качество на микроклимата в помещенията. Здравословна среда на обитаване.
3. Особености при оценката на съответствие на строителни продукти от естествени строителни материали. Методи за изпитване в лабораторни условия и технически спецификации. Изпитване в натурани условия (in situ).
4. Традиционни строителни технологии при приложението на естествени материали с конструктивна и изолационна функция: скални материали, продукти от дървесина, глина, композитни материали.
5. Алтернативни /новаторски/ технологии при приложението на естествени материали с предимно ограждаща и изолационна функция: слама, коноп, вълна, тръстика, папур, композитни материали.
6. Основни аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета.
7. Специфични детайли на сградите при употреба на естествени строителни материали.
8. Принос на естествените материали към опазването на околната среда. Екологичен и въглероден отпечатък. Възможности за повторна употреба и рециклиране. Управление на отпадъците.

Курса ще се проведе в периода 26.03-06.04.2018г

Лекции: 20 учебни часа

Час на провеждане на лекциите 18:00 - 20:00ч в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък (две седмици)
Лекциите ще се провеждат в зала 51, корпус Б, приземен етаж

Упражнения: Опция, при проявен интерес, в лабораториите по Строителни материали

Цена 186,00 лв. при събирана на група от мин 20 души

Лектори:
доц. д-р инж. Румяна Захариева,
арх. Николай Маринов,
арх. Ива Делова

линк към събитието:
http://www.uacg.bg/?p=175&l=1&id=29&f=12&ord=0,1,0,0

За записвания:
Център за продължаващо обучение, УАСГ
бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България
Ректорат, каб. 205
Тел: (+359 2) 8666453; (+359 2) 9635245/524; (+359 2) 865 68 63
е-mail: pgq [at] uacg.bg, frf [at] uacg.bg
За въпроси:
е-mail: natural.association [at] gmail.com