We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
18
JUN

Меѓународна летна школа Управување во услови на мигрантски кризи

10:00
17:00
Faculty of Philosophy - Skopje
Event organized by Faculty of Philosophy - Skopje

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Филозофскиот факултет на Универзитетот ͈Св. Кирил и Методиј" од Скопје, Македонија, Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии на Универзитетот во Сараево и Универзитетот за применети науки Велика Горица од Република Хрватска, како и бројни владини и невладини организации чии примарни и програмски активности се поврзани со управување со кризи, предизвикани од разни непредвидени ситуации учествуваат во спроведувањето на оваа академска програма за доживотно образование.
Оваа академска програма за доживотно образование - Меѓународна летна школа "Управување во услови на мигрантски кризи" ќе се спроведува во Скопје и Гевгелија во Република Македонија, која во периодот на главната мигрантска криза од 2015 година беше една од важните правци за движењето на бегалците кон Европа.
Сите подетални информации можете да ги погледнете на https://www.summerschool.ba/