We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
18
JUN

משא ומתן טקטי: מעבר למובן מאליו - הרצאה בכרמיאל

16:00
19:15

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ניהול משא ומתן הוא חלק מההתנהלות השוטפת היום יומית, משרדי מהנדסים ואדריכלים מנהלים שורה ארוכה של תהליכי משא ומתן במתארים שונים, כאשר הדגש המרכזי הוא מול גופים וארגונים ממשלתיים ועירוניים (רשויות) בהליכי מכרז והתקשרויות שונות.
מטרת ההרצאה להקנות מושגים תורתיים בסיסיים בעולם המקצועי של המשא ומתן, תוך דגש על נושאים מרכזים: תקשורת בינאישית אפקטיבית, הבנת חשיבות שפת גוף בסיטואציות של משא ומתן או קונפליקט וביסוס אינטראקציה אלקטרונית קונסטרוקטיבית אשר תביא ליצירת מערכת יחסים טובה עם הצד השני, גם במקרים אשר אינם מסתיימים בהתקשרויות.
מעל לכל, דגש על בניית יכולות אישיות ועסקיות להתמודדות וניהול אפקטיבי במשא ומתן.
להרשמה >>>
http://www.iocea.org.il/Web/News/10600.aspx