We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

הזירה בבית: נאוה פרנקל | I look after

21:00
22:00
Ha Zira
Event organized by Ha Zira

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

הנוסטלגיה, אותה כמיהה למרחב ולזמן אבודים, הפכה במאה האחרונה לתופעה תרבותית-פוליטית עולמית. האידאליזציה המפתה של זיכרונות נוסטלגיים היא לעתים קרובות רגרסיבית באופן מכוון, ועשויה להיות חלק משיח לאומני מסוכן. עם זאת, היא יכולה גם להיות פרוספקטיבית, יצירתית וביקורתית.

ביצירה זו אני מבקשת להבין נוסטלגיה כהתעוררות לכיוונה של מטרה עתידית. מעין תנודה בין מה שהיה, מה שיש, ומה שיכול להיות. בעבודה אני חוזרת לדימויים ישנים שחיברתי, ואליהם נותרתי קשורה, ומשנה את צורתם. הכמיהה אל מה שחלף, אל מה שנתפס כחתום וגמור, מבקשת לראות בעבר אירוע של פוטנציאל, של אפשרויות והתפתחויות.

תלבושת: אסנת קלנר
תאורה: עופר לאופר
רישום: אבישי פלטק