We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
29
APR

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย

10:00
21:00
C-MICE Thailand
Event organized by C-MICE Thailand

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

จังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรกรไทยพัฒนา” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่