We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
03
JUN

อาสายิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

07:00
21:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

อาสายิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี
โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น.

[ สถานที่ ] จ.เพชรบุรี

๑.วนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.8 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เก็บมาจากวนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน เช่นต้นสำโรง ตะโก ชี่ชัง หางนกยูง ลูกหว้าป่า ต้นกร่าง ต้นไทร มะค่า
๒. พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ

......................................................................

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ท่าน
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๐๐ ( 400 บาท )
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

กรณีเดินทางมาเองสมทบทุนกิจกรรม
ท่านละ ๒๐๐ บาท (200)

......................................................................

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.สมทบทุนค่าบำรุงอุทยาน
๕.สมทบทุนช่วยค่าน้ำมันรถ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
ที่เดินทางมาคอยดูแล ระหว่างเดินป่า

......................................................................

[ ความตั้งใจ ]

๑.ส่งเสริมการตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
๒.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๓.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๔.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวนพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKlInUICWGVVtdzW7o6X9K9j4DGbKBslMfHkYHawx0MiOByQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ
(ท่านใดมาสาย ขอให้ตกรถเพื่อส่วนรวมนะครับ )

เวลา ๐๗.๔๐ น. รถบัสจอดรับอาสาสมัคร ที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒
ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี พระราม ๒ (จะมีทีมงานลงไปเรียกท่านขึ้นรถ กรุณมารอให้ตรงเวลาด้วย)

เดินทางมาเอง นัดพบ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นัดพบที่หน้าอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานเขานางพันธุรัต (แนะนำให้มาก่อนเวลาเพื่อความพร้อม หากรถบัสมาสายให้รอก่อนนะครับ )

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงวนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ กล่าวต้อนรับ
และ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project ) ช่วงเช้า

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักทานข้าว แบบชาวค่ายอาสา กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน ...ข้าวเหนียวหมู / ไก่ห่อใบตอง (มื้อ ๑
)

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ฯ

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายหาดชะอำ
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน รับประทานอาหารเย็นเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ ตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

...............................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖