We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Vernissage Eclairages, Stéphane Charpentier

19:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Expo van 15 april tot 13 mei.

Introductie door Marie Sordat, curator van Eyes Wild Open in Botanique Brussel, de tentoonstelling waar ook werk van Charpentier te zien is.
In aanwezigheid van Stéphane Charpentier.

Ik probeer gewoon te onthullen wat ik voel, wat ik begrijp. [...] Als ik de duisternis toon, is dat gewoon omdat ik het tegenovergestelde zoek, het is gewoon om een lichtpunt te bevestigen in haar symbolen, en de schoonheid van de menselijke weerstand te onthullen. - Stéphane Charpentier

Zijn fotografie, somber, scherp, ontdaan van alle verlokkelijke kunstgrepen, confronteert ons met de dualiteit van de menselijke en maatschappelijke verhoudingen en met onze eigen dualiteit. Zijn werk is tegelijk sterk perceptief en emotioneel, hij legt de uitwassen en de mechanismen van onze hedendaagse maatschappijen bloot: doorheen zijn beelden lijkt de nacht een wereld binnen te dringen die op bezeten en gewelddadige wijze wordt geconsumeerd en uitgeput. Ondergedompeld in een toestand van existentiële crisis en permanente weerstand beoefent hij de fotografie als een noodzaak, met oprechtheid en engagement. In zijn parcours mag men geen grafrede zien, integendeel, als overgevoelig fotograaf realiseert Stéphane Charpentier een oeuvre in zwart dat fonkelende momenten van helderheid benadrukt en verheerlijkt.
Stéphane Charpentier ontwikkelt een werk dat op de snijlijn ligt tussen fotografie, video en geluidsregistraties. Zijn werk wordt regelmatig tentoongesteld in Frankrijk en in Europa. Hij is de hoofdverantwoordelijke van de Temps Zéro-performances, een project waarin projecties worden gecombineerd met geïmproviseerde concerten over heel Europa. Stéphane Charpentier bereidt zijn eerste monografie voor bij de Editions Silence. - Caroline Bénichou

J‘associe des images qui ont une présence individuelle, mais qui contribuent également à diffuser une pensée. Il s’agit d’une certaine lecture de l’existence, par des visions qui s’appréhendent d’une façon sensorielle. Cela permet à celui qui regarde d’accéder à une compréhension intérieure et sensible par sa propre expérience. Je cherche à capter des images qui idéalement pourraient créer une sorte d’hypnose visuelle, tout en ayant une force symbolique, un sens suffisamment mystérieux pour qu’il nous tienne en questionnement. - Stéphane Charpentier

I am simply trying to reveal what I feel, what I understand. [...] If I show darkness, it is because I’m actually seeking the opposite, I want to emphasise a luminous spot in the symbols of darkness, and reveal the beauty of human resilience. - Stéphane Charpentier

His photography, dark, edgy, stripped of all seduction, confronts us with the dualities of human and social relationships as well as our own dualities. His work is both intensely perceptive and emotive, he exhumes and reveals the downward slide and the mechanisms of our contemporary societies: through his images, the night seems to invade a world that is consuming and draining itself in a frenzy. Plunged into a state of existential urgency and permanent resistance, he practises photography like it is a necessity, with sincerity and commitment. His trajectory should not be seen as funereal, quite the opposite; a photographer at the mercy of the world and of his own thin skin, Stéphane Charpentier has created a body of work in blackness that emphasises and celebrates incandescent moments of brightness. - Caroline Bénichou