We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
23
APR

Belastingen, Juridische acties en hoe nu verder?

20:00
22:00
Amsterdam Gastvrij
Event organized by Amsterdam Gastvrij

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

• Hoe geef ik mijn inkomsten uit verhuur aan de belastingen op?
• Welke juridische acties zijn haalbaar?
• Hoe verder na de verkiezingen?

Een gezamenlijke bijeenkomst van Amsterdam Gastvrij en de vereniging Waterwonen Amsterdam

op maandag 23 april a.s. 20.00 uur
Locatie wordt nog bekend gemaakt

Hebt u uw belastingaangifte al ingestuurd? Zo niet, wacht dan nog even (of vraag uitstel aan), want op maandag 23 april a.s. organiseren de Vereniging Waterwonen Amsterdam (natte verhuur) samen met Amsterdam Gastvrij (droge verhuur) een voorlichtingsbijeenkomst over belastingen.
Veel verhuurders weten niet precies hoe het zit.
• Is er belastingtechnisch b.v. een verschil tussen vakantieverhuur en het runnen van een B&B?
• Is het voor een woonboot anders dan voor een huis op het droge?
• Kun je de inkomsten kwijt in box III, en wanneer moet het worden opgegeven als inkomen in box I.
• Maakt het uit of je de opvang en schoonmaak uitbesteedt of niet?
• Hoe doe je dat als je zelf huurder bent?

De teksten die de belastingdienst daarover publiceert zijn verre van eenduidig en op onderdelen aanvechtbaar.

Op al deze vragen krijgt u maandag 23 april antwoord.
• Prof. Jan van de Streek, Hoogleraar Internationaal Belastingrecht, zal ingaan op de nationale en internationale ontwikkelingen rond belastingheffing binnen de deeleconomie, vakantieverhuur en B&B in het bijzonder.
• Dr. Teun Schoeman, Fiscaal Jurist, zal meer in detail ingaan op de vragen rond box I en box III, wel/niet zelf exploiteren, particulier of bedrijfsmatig.

U krijgt alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verder hebben beide verenigingen nu een juridisch weerbaarheidsfonds ingericht en is het tijd te bepalen op welke juridische kwesties we – liefst gezamenlijk - gaan inzetten.
De 30 dagen grens? De definitie van zelfstandigheid? Databescherming ?
Op 23 april presenteren we de uitkomsten van het overleg met onze beide juristen, Iris de Roos en Pauline Willems en bespreken we de aanpak en kansen van de verschillende invalshoeken.

Het laatste half uur besteden wij graag met u aan de vraag hoe we de nieuwe gemeenteraad gaan bewerken om af te zien van nieuwe verdergaande regelgeving zoals het uitdelen van registratienummers, het invoeren van een 30 dagenstop op vakantieverhuur en een vergunningenstelsel voor B&B’s.

We rekenen op grote belangstelling, dus meldt u snel aan op:
amsterdamgastvrij@gmail.com

De locatie wordt na inschrijving bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Waterwonen Namens Amsterdam Gastvrij
Cassandra Hensen Hans Onno van den Berg