We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Aberporth Beach Sketchbook walk

11:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Taith Llyfr Braslunio
7 Ebrill rhwng 11am ac 1pm
Am ddim ac mae croeso i bawb.
Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Dewch i ddathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru drwy helpu i frwydro yn erbyn plastigau yn ein moroedd. Beth am gefnogi’r sefydliad di-blastig lleol drwy gofnodi’r ymgyrch lanhau ar draeth Aber-porth yng Ngheredigion gyda’r artist, Jo Shapland. Cwrdd wrth gerflun y dolffin ger maes parcio Ffordd Pentraeth am 11am. Cofiwch wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas.

Llun: Trish Steel

Sketchbook walk
7 April 11am – 1pm
Free and open to all Children must be accompanied.
Celebrate Visit Wales’ Year of the Sea by helping the fight against plastics in our oceans. Support the local plastic free movement by documenting the beach clean on Aberporth beach in Ceredigion with artist Jo Shapland. Meet by the dolphin sculpture next to the Pentraeth Road car park at
11am. Please wear appropriate footwear and warm clothing.

Image: Trish Steel

Venue

Aberporth