We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Integration ur migrantens perspektiv

09:00
16:00
Ensamkommandes förbund
Event organized by Ensamkommandes förbund

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Välkomna till en dag om
Integration ur migrantens perspektiv

Hur kan vi bli bättre på integration i Sverige?
Hur kan vi få människor att känna att de kan behålla sin identitet och samtidigt vara en del av det svenska samhället?

Vi tror att vi måste bli bättre på att lyssna på migranten. Vi tror att det handlar om att lyssna och lära ifrån varandra samt visa hänsyn till den ömsesidighet som krävs för lyckad integration.Både äldre studier Diaz (1998) och nya studier Afrah (2017) menar att etableringsinsatsernas mål är att fostra goda samhällsmedborgare. En god samhällsmedborgare kan det svenska språket, är ekonomiskt självförsörjande, har ett boende samt respekterar de demokratiska värderingarna. Dock har den senare studien Afrah (2017) visat att om nyanlända uppfattar etableringsinsatsernas mål som att omforma sin identitet tar de istället avstånd från samhället. Hur kan vi undvika detta?

Vi erbjuder en dag att lyssna till migranternas röster om etableringsinsatser men också att ta del av nya idéer och metoder om hur etableringsinsatserna kan bli mer effektiva. Vi har bjudit in både etablerade individer samt individer som är nya i Sverige att ha en dialog om hur vi bättre kan jobba för inkludering och gemenskap I Sverige. Ett unikt tillfälle att lära tillsammans från varandra.


Målgrupp:
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med integrationsfrågor. Både stora och små sådana. Kanske är du politiker, arbetar inom introduktionsenheter, i integrationsprojekt, i skola, hem för ensamkommande unga, med flyktingmottagande, på arbetsförmedlingen, inom socialtjänsten, kommunal tjänsteman, landsting, SFI, Migrationsverket, frivilligorganisation m.m. Eller representerar du ”bara” dig själv och vill du lära dig mer om hur vi kan göra integrationen och framtiden bättre tillsammans.


Kostnad: 895 kr
Lunch och fika ingår i priset.
(Om ni anmäler mer än 5 pers. får ni 100 kr rabatt/person)

För studenter och pensionärer 200 kr, för personer i mer ekonomisk utsatthet, kontakta oss, så fixar vi ännu bättre pris.

Eventuellt överskott på seminariedagen går till föreningen Ensamkommandes Förbund och Mötesplats Otto i Malmö, för nyanlända ungdomar.

Anmäl dig senast den 10 april till: seminarium@ensamkommandesforbund.se
Vänligen ange ”seminarium Stockholm”, namn, postadress, e-mailadress samt telefonnummer för fakturering. Har du frågor, ring gärna Omid Mahmoudi 070-881 09 98

Arrangörer:
Ensamkommandes Förbund Malmö – Förbundet startade maj 2013. Flera olika projekt drivs av organisationen som har sitt huvudsäte i Malmö och arbetar för ett bra och värdigt mottagande av barn och ungdomar. 1000-tals nyanlända ungdomar har hittat nytt framtidshopp i Sverige tack vare föreningen.


PROGRAM
09:00-09:30 Kaffe, te och mingel
09:30-09:45 Inledning,
09.45-10:15 Omid Mahmoudi: Varför behövdes och startades Ensamkommandes förbund?
10:15-10:45 Mikaela Berg: Om Mötesplats Otto i Malmö som drivs utifrån ensamkommande
och nyanlända ungas behov och önskemål.
10:45-11:00 Paus
11:00-11:45 Spogmai Jabarkhel: Krocken mellan demokratiska värderingar och patriarkatet.
11:45-12:15 Juma Lomani: Föreningslivets betydelse för integrationen av nyanlända.
12:15-13:15 Lunch
13.15-14:00 Asad Buda: Integration eller Bildning? Rethinking about migration
narrative in Sweden.
14:00-14:15 Kaffe & te paus
14:15-14:30 Benjamin Fayazi: Hur jobbar EF Stockholm
14:30- 15:15 Imad Alebdala: Genom berättelser kan vi ge barn metoder, verktyg och förebilder
som kan hjälpa dem att bearbeta sina trauman.
15:15-16.00 Frågor, diskussion, samtalOmid Mahmoudi är initiativtagare till Ensamkommandes Förbund och verksamhetsledare på Mötesplats Otto. Omid kom till Sverige 2011 och hade redan vid ankomsten stora visioner och drömmer om att lyckas i det nya landet. Han vågade prova och har lyckats med råge. Omid kommer lyfta fram nätverk, personliga relationer och föreningslivet betydelse för hans framgång.

Mikaela Berg: arbetar för Ensamkommandes Förbund som verksamhetsledare på Mötesplats Otto i Malmö. Otto är en välbesökt öppen mötesplats med ensamkommande och nyanlända unga som primär målgrupp. Verksamheten styrs utav målgruppens behov och önskemål. Mikaela kommer berätta om hur det kan vara att starta en mötesplats tillsammans med: målgruppen, idéburen sektor och kommunen. Om framgångsfaktorer som ”vi gör det bäst tillsammans” ”våga gå utanför boxen” ”våga prova och ”allt görs med en stor dos flexibilitet”.

Spogmai Jabarkhil, arbetar på ett boende för ensamkommande unga i Göteborg. Spogmai kom till Skandinavien som 5 åring. Hon har vuxit upp i Norge i en traditionell afghansk familj. Redan som 11-åring upptäckte hon att det fanns skillnader mellan att vara afghansk tjej och västerländsk tjej. Spogmai kommer berätta om svårigheter och utmaningar, men också om hur hon gjort för att känna tillhörighet i det nya landet och hur hon hjälpt sin familj att bryta segregationen. Hon kommer också ta upp faktorer som hon önskar att Sverige kunde ändra på för att migranter lättare ska känna sig delaktiga i det svenska samhället.

Juma Lomani: Kom till Sverige som 19-åring år 2003, sex år på flyktingförläggning och med en utvisning i bagaget berättar han om betydelsen av föreningslivet för integrationen. Det är via idrottsförening Juma har lärt sig om det nya samhället och utbildat sig som tränare på Gymnastik och idrottshögskolan för att fortsätta inspirera nyanlända till föreningslivet.

EF Stockholm: Benjamin Fayzi kom till Sverige för sex år sedan och tog studenten i somras. De senaste två åren har han varit aktiv i EF Stockholm och idag är ordförande i förbundet. Benjamin ska berätta om verksamheten i Stockholm.

Asad Buda: En frilandsförfattare som ser hellre bildning än integration som ett koncept istället för integration. För att bildning är både något positivt och kärnan för den svenska utbildningsystemet. Bildning som ett kulturorienterat tillvägagångssätt bör användas som metod som kan hjälpa oss att förändra migrantens berättelse i Sverige och öppna ett nytt fönster för migration baserad på mänsklighet, självaktualisering, social rättvisa, jämställdhet och demokratiska värderingar.

Imad Elabdala: ”we combine Storytelling with Science and Art to create innovative products that make a sustainable change”. År 2013 flydde Imad från Syrien till Sverige. Här började han arbeta som ingenjör. Men trots att tiden gick kunde han inte släppa tankarna på alla de barn han mött under kriget. Med empowerment som nyckelord skildrar Imad hur två år av intensivt självutforskande blev hans väg till återhämtning från sina egna erfarenheter av PTSD (Post Traumatiskt Stress Syndrom). Detta ledde till att han medverkade i att hitta en ny metod och skriva en barnbok som handlar om hjälten Sarah, som själv har flytt ett krig. Imad visar att genom berättelser kan vi ge barnen metoder, verktyg och förebilder som kan hjälpa dem att bearbeta sina trauman.

Venue

ABF