We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

Future Gigs -Children's Tech Championship Albania 2018

14:00
17:00
AlbanianSkills
Event organized by AlbanianSkills

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Future Gigs - Yjet e Teknologjisë -Kampionati Parë për Fëmijë në fushën e Teknologjisë, që do të implementohet tërësisht nga një grup simpatik profesionistësh të rinj, mësues të talentuar dhe studentë të arsimit profesional.

Future Gigs -Kampionati i Pare per Femije është në Shqipëri për herë të parë, dhe ne jemi thellësisht mirënjohës për profesionistët e rinj të ekipit që e iniciuan atë.
Rezervoni per kete datën, 12 Maj 2018, 14: 00-17: 00 në Tirana Business Park!

Fëmijë të moshës 10-14 vjec të cilët zotërojnë disa njohuri programimi, do të garojnë në sfida të ndryshme, ku aftësitë krijuese, analitike dhe kritike dhe të punës në grup,në një mjedis dinamik dhe entuziast do t'i shndërrojnë të gjithë pjesëmarrësit në yjet e asaj pasdite Maji.

Mos e lini këtë mundësi t'ju kalojë pa ardhur për t'i parë Yjet e Teknologjisë, në Kampionatin e Parë të Fëmijëve në Shqipëri! Fëmijët mezi i presin fansat e tyre :). Ata ju presin t'i mbështesni me brohoritjet tuaja dhe entuziazmin.

Bëhuni pjesë e kësaj ngjarje të rrallë dhe suksesit të këtyre Yjeve të Teknologjisë!

They are Future Gigs!

Per me shume:
Përse po nisim një Kampionat Teknologjik të Fëmijëve?

Programimi kompjuterik dhe teknikat e tij po bëhen një aktivitet popullor për fëmijët e teknologjisë së sotme. Edhe fëmijët që nuk dëshirojnë të bëhen profesionistë kompjuterikë kur rriten, po bëhen pjesë e grupeve të punës dhe kurseve që lidhen me teknologjinë.

Garat dhe sfidat janë mënyra të shkëlqyeshme për ti motivuar fëmijët edhe drejt këtyre aftësive teknologjike dhe dashurise e pasionit per profesionet.

Përmes këtij kampionati, AlbanianSkills synon tju ofrojë një platformë fëmijëve te moshave 10-14 vjeç dhe qe kane disa njohuri të programimit Pseudocode për të konkurruar dhe për të shfrytëzuar aftësitë e tyre të teknologjisë, kreative, kritike / analitike, të punës në grup, në një mjedis dinamik dhe entuziast.

I dashur Prind!
Mos e lini këtë mundësi t'ju kalojë dhe aplikoni per pjesemarrjen e femijes suaj ne Kampionatin e Parë të Fëmijëve në Shqipëri - Yjet e Teknologjisë, deri me 25 prill 2018, 24:00!

Para se të aplikoni:
ne Shqip: https://goo.gl/3qqLrm
apo Anglisht: https://goo.gl/dpUJfc

lutemi lexoni kërkesat e mëposhtme për pjesëmarrjen e fëmijës tuaj, si dhe shënimet e rëndësishme:
1.Aplikimi dhe pjesëmarrja e fëmijës suaj është pa pagesë
2.Fëmija juaj duhet të jetë nga 10 në 14 vjeç
3.Të ketë të paktën njohuri bazë në programimi (Pseudocode programming)
4.Të jetë i pajisur me tablet apo laptopin e tij ditën e garës.
5.Gjatë garës do të këshilohen dhe udhëzohen nga një staf profesionistësh dhe studentësh të rinj
6. Kandidatët e përzgjedhur dhe informatat e rëndësishme për të ditur do të njoftohen jo më së vonë se 3 Maj 2018
7.Gara do të zhvillohet në Tirana Business Park, dhe do të ketë transport me autobus.
8.Data dhe orari i zhvillimit të garës: E shtunë, 12 maj, 2018,14: 00-17: 00
9.Të dhënat tuaja personale nuk ndahen me asnjë palë të tretë dhe pa pëlqimin tuaj
10.Gjatë aktivitetit do të merren fotografi dhe video të cilat do të publikohen në faqen tonë të internetit dhe në mediat sociale
*** *** *** *** *** ***
WOW!!!
We are delighted to announce this cool opportunity!

The Future Gigs-First Children's Tech Championship, is in Albania for the first time and we are deeply thankful to the young crew professionals initiating it.
Save the date, 12 May 2018, 14:00-17:00 at Tirana Business Park!

Why Children's Tech Championship?

Computer programming and Tech is becoming a popular activity for today’s technology-oriented children. Even children who do not want to become computer professional when they grow up, are becoming part of the work-groups and courses related to tech.

Competitions and challenges are a great way to motivate kids and children to get their tech out and have fun with passion of skills.

Through this championship, AlbanianSkills aims to offer a platform for children of 10-14 years old and having some Pseudocode programming knowledgefor to compete and make use of their tech, creative, critical/analytical, teamwork skills in a dynamic and enthusiastic environment.

Dear Parent!
Grab this opportunity for you child and apply until when 25 April 2018, 24:00 for his/ her participation in the first children championship in Albania- Future Gigs!

Before sending your child's application out to:
in Albanian https://goo.gl/3qqLrm
or in English https://goo.gl/dpUJfc

kindly read following requirements and notes for your child participation:
1.Application and participation of your child is free of charge
2.Your child should be from 10 to 14 years old
3.Having at least basic knowledge in Pseudocode programming
4.Bring his / her own tablet or notebook
5.Session with be guided and mentor by professional teachers and young students
6.Selected candidates and important information to know will be informed latest 3 May 2018
7.Event will take place at Tirana Business Park, and two ways transportation by bus is possible
8.Event date and time: Saturday, 12 May, 2018,14:00-17:00
9.We do not share your personal data with any third party and without your consent
10.During the event will be taken photos and videos of the activity and published in our website and social media