We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Shadow Meadow / Jan Mocek

20:00
21:00
Alfred ve dvoře / Motus
Event organized by Alfred ve dvoře / Motus

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Když se díváte do tmy, tma se začne dívat na vás. Shadow Meadow je temná divadelní krajina, ze které se na diváky dívají vibrující černé díry, jenž v atypickém sále Alfreda ve dvoře odhalují performeři Irina Andreeva a Jan Mocek. Hlavní roli zde ale nehrají lidé; Shadow Meadow je choreografie pro stroboskopy, tělesně vnímatelné zvuky, vibrující prostor a obrazy, které se na sítnici oka tvoří bezprostředně po zhasnutí světel.

UPOZORNĚNÍ: V PŘEDSTAVENÍ SE POUŽÍVÁ KOUŘOSTROJ, STROBOSKOP A DALŠÍ EXTRÉMNÍ SVĚTELNÉ EFEKTY, NENÍ TUDÍŽ VHODNÉ PRO DĚTI, TĚHOTNÉ A NEMOCNÉ EPILEPSIÍ.

Shadow Meadow je dark-ambientní performance, která má svou poetikou stejně blízko k divadlu, jako k visual artu. Na první pohled nespojitelné motivy politiky, umění, či nepoznatelných vesmírných objektů seskupuje kolem tématu absence, jako zvláštního stavu, kdy nepřítomnost lidí nebo věcí vytváří dojem jejich intenzivní přítomnosti.

Shadow Meadow ale není pouze abstraktní esejí, úvahou nad neuchopitelnými aspekty lidské existence. Je především intenzivním divadelním zážitkem, extrémní zkušeností, která pramení z maximálně využitých divadelních prostředků: LED světel, stroboskopů, dýmu a subbasových zvuků s jejichž pomocí vytváří imerzivní prostředí.

Koncept a režie: Jan Mocek
Dramaturgie: Táňa Švehlová
Performeři: Jan Mocek, Irina Andreeva
Světlo: David Prokopič
Zvuk: Matthias Hesselbacher
Produkce: Táňa Švehlová, SixHouses z. s.
Web skupiny: sixhouses.net
Premiéra: 21. 11. 2017
Podpořili / poděkování: MKČR, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 7, Statní fond kultury, Nadace život umělce, Česko-německý fond budoucnosti, SixHouses z.s.

---ENGLISH VERSION---

When you look into the darkness, the darkness begins to look at you. Shadow Meadow is a dark-ambient, highly visual performance on absence. When the lights go out, two performers appear in the empty theatrical space in order to discover all the (no)things that are not there: nothing behind the curtain, nothing among the audience, nothing hovering in the darkness, nothing waiting to be performed here…

WARNING: THE PERFORMANCE MAKES USE OF A STROBOSCOPE AND OTHER EXTREME EFFECTS (A LOT OF SMOKE INCLUDED). IT IS THUS NOT SUITABLE FOR CHILDREN, PREGNANT WOMEN AND PEOPLE WITH EPILEPSY.

The performance, which combines elements of both theatre and visual arts, clusters around the theme of absence as a strange state, when the non-presence of objects or people creates an impression of their intense presence. Particularly, the concept of absence is in the 50 minutes long performance explored as a social-political strategy, as a subject-matter of geopolitics:

“There are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tend to be the difficult ones.” Donald Rumsfeld (former US Secretary of Defense).

The performance moves on the very margins of visibility. Through the original use of LED lights, stroboscopes, and smoke, it creates an immersive environment that offers the audience an extreme theatre experience – vibrating space, physically perceived sounds, images on the retina, and an awareness of timelessness and other dimensions.

Concept, directed by: Jan Mocek
Dramaturgy: Táňa Švehlová
With: Jan Mocek, Irina Andreeva
Lighting: David Prokopič
Sound: Matthias Hesselbacher
Production: Táňa Švehlová, SixHouses z. s.
Website: sixhouses.net
Premiere: 21 Nov. 2017
With support from / acknowledgments: Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 7 Municipal District, State Fund for Culture, Život Umělce Foundation, Czech-German Future Fund, SixHouses z.s.