We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
16
MAY

LETCI / Wariot Ideal

18:00
19:00
Alfred ve dvoře / Motus
Event organized by Alfred ve dvoře / Motus

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

FOR ENGLISH SCROLL DOWN // Na křídlech 311. bombardovací perutě RAF / v češtině s anglickými titulky / vhodné pro děti a mládež od 12 let / v rámci HI PerformanCZ: Prague Visitors‘ Program

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘEDSTAVENÍ SE MÍSTY VYUŽÍVAJÍ VÝRAZNÉ SVĚTELNÉ EFEKTY.

Wariot Ideal vypráví příběh mladých mužů odcházejících do zahraničního odboje s touhou pokořit Hitlera, zastavit smrtící vlnu šířící se celou Evropou a osvobodit své nejbližší i okupované Československo. Po nebezpečném útěku se složitě dostávají do Velké Británie, kde na ně namísto okamžitého boje čekají nudné hodiny anglického jazyka, nácvik létání ve formacích (ale pouze na bicyklech) a zdánlivě nekonečný výcvik. Nakonec se přeci jen ocitají v útrobách těžkých pomalých bombardérů, snadných cílů pro německé stíhače i pozemní protivzdušnou obranu Třetí říše.

V září 1940 zahájila činnost československá 311. bombardovací peruť, která měla za úkol provádět noční nálety na střediska německého průmyslu. 23. září 1940 poprvé zaútočila na Berlín. Zásluhy těchto posádek se nepoměřují počtem sestřelů či svržených pum, ale jejich vytrvalým odhodláním riskovat a opakovaně se vracet nad nepřátelské území. „Třistajedenáctka“ utrpěla největší ztráty mezi všemi čs. leteckými jednotkami ve 2. světové válce. V Čechách jsou přitom jména těchto letců takřka zapomenuta.

Muži létající na křídlech RAF stáli nohama pevně na zemi a neváhali vyměnit své životy za ráznou a přímou odpověď. Wariot Ideal vzdává hold „bezejmenným hrdinům“ s veškerou úctou, částečně s patosem, ale rozhodně s humorem sobě vlastním. Letadla v měřítku 1:18, dobové filmové záznamy, věrné kostýmy i rekvizity, to vše na dosah diváků.

Wariot Ideal toto představení věnuje památce těch, kteří nenechali svůj osud a osud celé Evropy na ostatních, ale sami převzali odpovědnost.

Autoři, performeři: Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojtěch Švejda, Patrik Vojtíšek, Mikoláš Zika
Výtvarníci: Jan Brejcha, Robert Smolík, Mikoláš Zika
Kostýmy: Daniela Klimešová
Světla: Patrik Sedlák
Hudba, zvuk: Jan, Lukáš a Václav Kalivodovi
Produkce: Milena Dörnerová
Web skupiny: www.wariotideal.cz
Podpořili/ poděkování: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, MČ Praha 7, MOTUS, z.s. / produkce divadla Alfred ve dvoře
Premiéra: 17. 5. 2017

---ENGLISH VERSION---

On the Wings of the 311th RAF Bomber Squadron / in Czech with English subtitles / for adults and kids 12 and up / part of HI PerformanCZ: Prague Visitors‘ Program

PLEASE, BE AWARE THAT BRIGHT FLASHING LIGHTS ARE USED IN THIS PERFORMANCE.

Wariot Ideal tells the story of the young men who joined the foreign resistance with the goal of defeating Hitler, halting the wave of death spreading across Europe, and liberating their occupied homeland. After a dangerous escape and a difficult journey, they arrive in Great Britain, where, instead of being immediately sent into battle, they face hours of boring English lessons, learning to fly in formation (but only on bicycles), and seemingly endless military training. Eventually, however, they find themselves inside slow and heavy bombers that are easy targets for German fighters and for the Third Reich’s ground-based air defenses.

The 311th bomber squadron began flying in September 1940 with the goal of engaging in nighttime raids on German centers of industry. On 23 September 1940, it first attacked Berlin. The success of its crews is measured not in the number of planes shot down or bombs dropped, but by their constant determination to risk their lives and repeatedly return to the skies over enemy territory. The 311th suffered the greatest losses of all Czechoslovak air units in the Second World War, but their names are all but forgotten in the Czech Republic today.

The RAF aviators had their feet planted firmly on the ground and did not hesitate to trade their lives for forceful and direct action. Wariot Ideal gives these “nameless heroes” the honor they deserve, sometimes with a dose of pathos but definitely with the ensemble’s typical sense for humor. Airplanes at a scale of 1:18, period film sequences, faithful costumes and props – and all of it within reach of the audience.

Wariot Ideal dedicates this performance to those who did not leave their fate and the fate of Europe in the hands of others, but took responsibility for it themselves.