We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
18
MAY

MUTUS LIBER / Handa Gote Research & Development

20:00
19:00
Alfred ve dvoře / Motus
Event organized by Alfred ve dvoře / Motus

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

FOR ENGLISH SCROLL DOWN // Mutus Liber (Němá kniha, 1677) je alchymická kniha beze slov, popisující návod na zhotovení kamene mudrců. Představení Handa Gote Research & Development je inspirováno němým jazykem knihy popisující složitými obrazy jednotlivé fáze práce na „Velikém díle“. Spíše než o kámen filosofů se však skupina Handa Gote zajímá o svět práce, činnosti, rukodělnosti. Prostřednictvím odkazů na tabule z Němé knihy, drobných činností a výroby se za doprovodu živé dobové hudby pokoušejí o opětovné „zakouzlení práce“.

Uvádíme v rámci HI PerformanCZ: Prague Visitors‘ Program.

Autorský tým: Švábová, Procházka, Smolík, Dörner, Hybler
Host: Michael Pospíšil
Produkce: jedefrau.org
Premiéra: 7. 3. 2015, Alfred ve dvoře
Poděkování/Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Baševi o. p. s. a jedefrau.org

---ENGLISH VERSION---

Mutus Liber (Silent Book, 1677) is an alchemist’s book without words, a guide in pictures on manufacturing the Philosopher’s Stone. Handa Gote Research & Development’s performance is inspired by the mute language of this book which depicts in complex steps each phase leading to a “masterwork“. More than the Philosopher’s Stone, Handa Gote is interested in the world of work itself, handiwork and craftsmanship. By referencing tables from The Silent Book, performing small activities and handcraft the group seeks to restore the “magic of work“.

Part of HI PerformanCZ: Prague Visitors‘ Program. / no language barrier