We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Le Petit Thé Francophone

18:00
19:00
Alliance Française d'Arménie
Event organized by Alliance Française d'Arménie

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Հայերենը՝ ներքևում
English below

Le Petit Thé Francophone

Tous les mercredis, de 18h à 19h, retrouvons-nous à la médiathèque de l'Alliance Française d'Arménie pour pratiquer le français, autour d'un petit thé, de manière décontractée, en écoutant de la musique. Vous avez un cours du soir et vous souhaitez pratiquer davantage le français avant que ne commence votre cours, ou bien vous désirez tout simplement profiter d'une bonne occasion de parler la langue de Molière ? Le « Petit Thé Francophone » est fait pour vous ! Entrée libre)

Թեյի ժամ ֆրանկոֆոնների հետ

Այսուհետև ամեն չորեքշաբթի ժամը 18-ից 19-ը հավաքվում ենք Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզի գրադարանում մի գավաթ թեյի շուրջ, որպեսզի հանգստանանք մեր առօրյայից, զրուցենք՝ կիրառելով ֆրանսերեն լեզուն, երաժշտություն լսենք: Երեկոյան դաս ունե՞ք և ուզում եք ավելի շատ կիրառել ֆրանսերենը մինչ դասի սկսվելը կամ պարզապես չեք ուզու՞մ բաց թողնել Մոլիեռի լեզվով խոսելու առիթը: Միացեք մեր Ֆրանկոֆոն թեյախմությանը: Մուտքն ազատ է, թեյն անվճար:

The French Small Tea

Every Wednesday from 18h to 19h, we meet at the library of the Alliance Française d'Arménie to practice French, around a small tea, casually, listening to the music. Do you have an evening class and would like to practice more French before your class begins, or do you simply don't want to miss the good opportunity to speak Molière's language? The "Petit Thé Francophone" is for you! Free enterence and tea)