We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Kawwa du mois

19:00
20:00
Alliance Française d'Arménie
Event organized by Alliance Française d'Arménie

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Ինչո՞ւ որդեգրել ավելի բնապահպանական մոտեցում:
Ի՞նչ լուծումներ են հնարավոր: Ի՞նչ գաղափարներ ունեք դուք:
Ինչպե՞ս պահպանել շրջակա միջավայրը:

Եկեք խոսենք այս թեմայի շուրջ ֆրանսերենով:
Մուտքն ազատ է հյուրասիրում ենք սուրճ:

Pourquoi adopter une démarche plus écologique?
Quelles solutions sont possibles ? Quelles sont vos idées ?
Que pouvons-nous faire pour préserver l’environnement ?

Venez nombreux discuter à ce sujet.
Entée libre, café offert )

Why adopt a greener approach?
What are the possible solutions ? What are your ideas?
What can we do to preserve the environment?

Come and discuss with us on this topic.
Free enterence and coffee )