We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
11
AUG

Amgueddfa Dros Nos | Deffro Gyda'r Deinos!

17:30
09:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi...ac aros y nos!


Dyma fydd yn digwydd:
◾Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
◾Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
◾Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
◾Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
◾Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr...a breuddwydio am wlad y deinosoriaid!
◾Deffro’n gynnar i gael brecwast cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.

Oedolion: £48 | Plant: £48
_____________________________________________________

Bydd digwyddiad arferol Amgueddfa Dros Nos yn edrych fel hyn:

5.30pm - Drysau'n agor a chofrestru
6.15pm - Cau'r drysau, dim mynediad wedi hyn
6.15pm - Rhannu'r gwesteion yn grwpiau, a'r arweinwyr tîm yn briffio
6.30pm - Gweithgareddau, Blwch Danteithion a Siocled Poeth
9.15pm - Mynd draw i Ddarlithfa Reardon Smith
9.30pm - Ffilm yn dechrau
11.20pm - Diwedd y ffilm, nôl i'r Brif Neuadd i baratoi gwelyau
12.00am - Diffodd y golau
7.00am - Amser codi
7.45am - Brecwast
9.00am - Diwedd y digwyddiad

Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i addasu'r amserlen a'i chynnwys os oes angen gwneud hynny er mwyn sicrhau digwyddiad diogel a hwyliog.GWYBODAETH BWYSIG:

◾Mae'r digwyddiad hwn yn addas i blant 6-12 oed. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser.
◾Rhaid archebu ymlaen llaw. Ni ellir rhoi ad-daliad wedi i'r archeb gael ei gwneud. Nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Caiff amgylchiadau arbennig eu hystyried yn ôl disgresiwn Rheolwr y Digwyddiad.
◾Bydd drysau'r Amgueddfa'n agor am 5.30pm ar gyfer croesawu a chofrestru. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 6.15pm, ni fydd mynediad ar ôl hynny.
◾Darllenwch ddogfen Cwestiynnau Cyffredin yn ofalus cyn archebu tocynnau.