We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Hà Nội - Lớp đọc hiểu bản vẽ công nghệ ( Process )

08:00
17:00
ANTDEMY
Event organized by ANTDEMY

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Khóa học kéo dài 24 giờ ( 3 ngày ) CN
Khai giảng : 15/4
Địa điểm : Hà Nội
Trainer : Process Leader ( EPC project )
Học phí : 5.000.000 VNĐ
( Các chương trình ưu đãi cho sinh viên, nhóm, đăng kí sớm lên tới 30% ... liên hệ )
Liên hệ tư vấn và đăng ký : 0906657379 - 028 2220.7373
-----------------------------
Phần 1 Getting started
1.1 Giới thiệu: giảng viên, học viên
1.2 Mục tiêu khóa học
1.3 Trước khi tham dự khóa học
Phần 2 Introduction to P&ID and PFD
2.1 Trình tự chuẩn bị của PFD
2.2 Định nghĩa PFD và hiểu được mục tiêu của PFD
2.3 Hiểu được mục tiêu của PFD theo sách hướng dẫn bằng cách trả lời 4 trên 5 câu hỏi
Phần 3 Piping and Instrumentation drawing
3.1 Hiểu được mục tiêu của P&ID theo sách hướng dẫn bằng cách trả lời 4 trên 5 câu hỏi.
3.2 Các thông tin trên P&ID
3.3 The Title Block
3.4 Bản vẽ chính
3.5 Kích thước ký hiệu
3.6 Vị trí liên quan của ký hiệu
3.7 Connecting Lines
3.8 Direction of Process Flow
3.9 Line Schedules
3.10 Line Schedule Number
3.11 Flowing FROM and TO
3.12 Mô tả đường ống
3.13 Mô tả thiết bị
Phần 4 Technical term definition
4.1 Giảng viên đưa ra các thuật ngữ kỹ thuật trong P&ID.
4.2 Giảng viên đưa ra ví dụ về mỗi thuật ngữ được sử dụng trong P&ID.
Phần 5 Technical term definition (cont.)
5.1 Thảo luận
Phần 6 Valve and Equipment symbols
6.1 ValvesMã số vanCách điều khiển vanVan tayKý hiệu của thiết bị truyền động cho van
6.2 Pumps and CompressorsBơmBơm nén khíNhận biết số thứ tự
6.3 Heat ExchangersCác kí hiệuCách sắp xếp
Phần 7 Vessel symbols
7.1 Ví dụ về Special Numbering System
7.2 Kích thước và kiểu dáng
7.3 Thiết bị đi kèm
7.4 Vòi phun
7.5 Lưu trữ vessels
7.6 Reactor Vessels
7.7 Cột chưng cất
Phần 8 Instrument
8.1 Tại sao điều khiển Instrument lại quan trọng?
8.2 Nhận dạng Instrument
8.3 Nhận dạng chức năng
8.4 Tại sao vòng điều khiển lại quan trọng?
8.5 Mô tả chức năng của Instruments trong Vòng điều khiển
8.6 Cách lắp ráp
Phần 9 Line Designations
9.1 Piping
9.2 Example Line Label
9.3 Tracing and Insulation
9.4 Instrument Lines
9.5 Nhận dạng Process Stream bắt đầu từ đâu
9.6 Theo dõi Process Stream
Phần 10 Exercise
10.1 Giảng viên đưa ra một hệ thống để học viên thiết lập P&ID.
10.2 Thảo luận
Phần 11 Title Block
11.1 Giảng viên đưa ra một title block và giải thích mục đích: the drawing title, drawing type, drawing number (sheet reference number), sheet number.
Phần 12 Line number
12.1 Giảng viên giải thích cách đặt tên line number trong P&ID.
Phần 13 Line legend
13.1. Giảng viên đưa ra các loại line legend sẽ được áp dụng vào P&ID cho dự án cụ thể.
13.2 Học viên nhận dạng mục đích của line legend khi đọc một bản P&ID
13.3 Thảo luận
Phần 14 Line Change Attributes
14.1 Giảng viên đưa ra các loại line Change Attributes sẽ được áp dụng vào P&ID cho dự án cụ thể.
14.2 Học viên nhận dạng mục đích của line Change Attributes khi đọc một bản P&ID
14.3 Thảo luận
Phần 15 Equipment data box
15.1 Giảng viên giải thích tầm quan trọng của equipment data box.
15.2 Thảo luận
Phần 16 Piping
16.1 Size, service, line number, piping material specification, insulation và tracing requirements được nhắc đến trên mỗi line.
16.2 Yêu cầu về slope, gravity, no pockets, symmetrical piping etc.
16.3 Cho ví dụ
16.4 Cách vị trí thông thường của spectacle blind, ring spacer và spacer blind được trình bày trên P&IDs.
16.5 Các loại spectacle blind, ring spacer, spacer blind được lựa chọn sử dụng bởi kỹ sư đường ống.
16.6 by Piping Engineer
Phần 17 Valves arrangement
17.1 Giảng viên chỉ ra cách sắp xếp van trên P&ID.
17.2 Học viên hiểu mục đích của mỗi van trên P&ID dựa trên ví dụ.
Phần 18 Equipment arrangement
18.1 Giảng viên giải thích các dụng cụ trên P&ID
18.2 Học viên xem ví dụ và trình bày trên P&ID.
18.3 Thảo luận
Phần 19 Line class break point
19.1 Xem line class break point trên P&ID cùng với piping class, piping material.
19.2 Thảo luận
Phần 20 Summary and review
Phần 21 System P&ID of NSRPRead CDU P&ID
21.1 Học viên đọc, hiểu, và phân tích CDU khi xem CDU P&ID
21.2 Thảo luậnRead LPG P&ID
21,3 Học viên đọc, hiểu, và phân tích hệ thống LPG khi xem LPG P&ID
21.4 Thảo luận

Venue

ANTDEMY