We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Fullmäktigemöte 2018/4 // Delegate meeting 2018/4

17:30
19:30
Arcada studerandekår - ASK
Event organized by Arcada studerandekår - ASK

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Välkomna på fullmäktigemöte i Lilla auditoriet (F249) i Arcada.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av (2) två protokolljusterare samt (2) två rösträknare
4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
5. Beviljande av närvaro- och yttranderätt
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Godkännande av stadgeändringar
8. Godkännande av förtjänstereglementet
9. Styrelsen informerar
10. Specialföreningarna informerar
11. Övriga ärenden
12. Avslutande av mötet

Alla ASKs medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges
möten.

//

Welcome to the Delegate meeting in the Small Auditorium (F249) at Arcada.

1. Opening of the meeting
2. Choosing the minute taker
3. Choosing the minute auditors and vote counters
4. The meetings legality and quorum
5. Granting attendance and speaking rights
6. Approval of the agenda
7. Approval of changes to the regulatory documents
8. Approval of changes to the honors document
9. The Board informs
10. The Associations inform
11. Other matters
12. Ending of the meeting

All ASK members have right to attend and speak at Delegate meetings.