We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
18
MAY

Puhelimessa tapahtuva hoidontarpeen arviointi

09:00
16:00
Fioca Oy
Event organized by Fioca Oy

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa, josta säädetään terveydenhuoltolaissa ja ns. päivystysasetuksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän ohjauksen voi päivystysyksikössä tehdä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Potilasturvallisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että normaalissa terveyskeskustoiminnassa ja päivystysyksikössä hoidon tarpeen arviointia tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä on tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus. Työnantajan on huolehdittava tehtävän edellyttämästä koulutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus voi tapahtua puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja velvoitteet sekä potilaan oikeudet tilanteissa, joissa asiakkaan konkreettinen kohtaaminen puuttuu. Kehittää valmiuksia puhelimitse tapahtuvassa hoidontarpeen tunnistamisessa, arvioinnissa, päätöksenteossa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä antaa ideoita puhelimitse tapahtuvan potilasturvallisuutta korostavan hoidontarpeen arviointimallin kehittämiseksi.

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka tekevät puhelimitse potilaiden hoidon tarpeen arviointia ja hoitavat sitä kautta potilaskontakteja, kuten esimerkiksi terveysasemien vastaanottavat hoitajat ja päivystyspoliklinikoiden hoitajat.

Päivän luennoitsijoina Titta Lindholm, vanhempi opettaja, Pelastusopisto ja Tiina Stenman, täydennyskoulutussuunittelija, sairaanhoitaja, Arcada. Koulutus järjestetään yhteistyössä Arcadan kanssa.