We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
15
DEC

Roberta Koļcova izstāde “Netiešā komunikācija”

10:00
09:00
Art gallery Putti
Event organized by Art gallery Putti

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mākslas galerijā Putti no 2017. gada 15. decembra līdz 29. decembrim notiks mākslinieka grafiķa Roberta Koļcova izstāde “Netiešā komunikācija”.

Netiešas Komunikācijas nozīmīgums pār pasaules procesiem atklājas, tieši skaidrojot darbu saturu. Mēs nonākam līdz situācijai, kad saturs ietekmējis iesaistītos pavisam citā, neparedzētā veidā. Tātad, lai mērķtiecīgi izmantotu ietekmi, jālieto netieši līdzekļi. Tas liek svinēt Absolūtu Netiešas Komunikācijas uzvaru pār parastām cēloņsakarībām.

Mākslinieks izstādei sagatavojis darbu kopumu, kas sevī ietver lielformāta gleznas, keramikas tehnikā gatavotas maskas un grafikas darbus, kas veidoti gada garumā. Ar šiem darbiem tiek turpināta iepriekš iesāktā starpdisciplīnu (glezniecība, tēlniecība, grafika) komunikācija, kas mākslinieka darbos redzama kopš radošo izpausmju pirmsākumiem.
Lielformāta gleznas turpina iesākto ciklu, kas tematiski veido 12 gleznas par smaržu ietekmi uz cilvēka ķermeni un garu. Maskas ir veidotas ar ornamentālu prioritāti pār formu, saglabājot maskas simbolisko nozīmi bez tieša, verbāla skaidrojuma.


ENG:
Art gallery Putti presents graphic artist Roberts Koļcovs exhibition “Indirect communication” on display from December 15 until 29 December, 2017.

Indirect communication’s importance over world’s processes appears as a direct explanation of the content of artworks. We come across the situation when the content has influenced the involved in another, unexpected way. For effect of applied focus, one must use indirect means. Therefore, a win by Absolut Indirect Communication over usual causal relationship is celebrated.

For the exhibition artist has prepared a variety of works, containing large scale paintings, ceramic masks, as well as graphic works, that have been made during the last year. With these works artist continues interdisciplinary (painting, sculpture, graphic) communication, that has existed in his works from beginning of his creative expressions. The large scale paintings continue a cycle, which includes 12 paintings on the theme of the effect of smell on human body and spirit. The masks are made with priority of ornaments over shapes, keeping the symbolic meaning of the mask without a direct, verbal explanation.