We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Komunikácia a asertivita - ako úspešne komunikovať BB

14:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Cieľom vzdelávania je osvojenie si efektívnych komunikačných prvkov, ako aj spôsobu a štýlu komunikácie a naučiť sa prispôsobiť jednanie rôznym situáciám a typom ľudí. Efektívne sa adaptovať v rámci rýchlo sa meniaceho pracovného prostredia a vedieť sa asertívne vyjadrovať vzhľadom na náročnosť prostredia a situácie. Začať využívať rôzne štýly, formy a metódy komunikácie prispôsobenej pracovnému prostrediu vzhľadom na rýchlo sa meniace požiadavky pracovného sveta. Na mnohých praktických ukážkach a hrách si precvičíme situácie s ktorými sa v pracovnom živote stretnete.
Bližšie informácie získate tu : http://alkp.sk/aktivity/komunikacia-a-asertivita-ako-uspesne-komunikovat-20-04-2018-bb/