We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
21
APR

Profesionālā vizāža ★ Профессиональный визаж

10:00
17:00
Make-Up Atelier School Latvia
Event organized by Make-Up Atelier School Latvia

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Visi make-up veidi, tendences, stilistika, skatuves grims, specefekti, matu sakārtojumi un body-art elementi - Make-Up Atelier School aicina uz PROFESIONĀLĀ VIZĀŽA kursu!

SESTDIENAS GRUPA / 10:00 - 17:00
SĀKUMS: 21.04.2018

RĪTA GRUPA / 10:00 - 13:00 / pirmdiena un ceturtdiena
SĀKUMS: 7.05.2018

Programma ir apstiprināta Franču Akadēmijā Make-Up Atelier Paris un LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Tas nozīmē, ka jūs saņemsiet:

• LR Valsts apliecību par profesionālo kvalifikāciju profesijā “Vizāžists” (nokārtot pamateksāmenu)
• Franču Akadēmijas Make-Up Atelier Paris Starptautisko Diplomu (nokārtot papildus eksāmenu / pēc vēlēšanās)

KURSA PAMATBLOKI:
• visi salona make-up veidi
• TV/Photo make-up
• retro make-ups
• skatuves grims
• specefekti
• face-art un body-art
• matu sakārtojumi

CITI PRIEKŠMETI:
• jaunākās make-up tendences
• stilistika
• krāsu analīze
• kosmetoloģija
• psiholoģija
• uzņēmējdarbība un saskarsme ar klientu

BONUSI:
• prakse ārpus skolas
• unikāla Make-Up Atelier metodiskā burtnīca dāvanā

Kursa pamatbloku pasniedzēji - profesionālu un diplomētu vizāžistu komanda ar lielu pieredzi, Baltijas un Starptautisko konkursu uzvarētāji:

• Aleksandra Kovaļeva
• Jekaterina Hlopova
• Aļona Smirnova
• Lara Pudovska
• Jeļena Pidjaša

Kursa ilgums: 9 mēneši
Mācību maksa: 230 EUR / mēn.

Apmacība notiek izmanotjot Make-Up Atelier Paris profesionālu kosmētiku.

Kreatīvu pieeju, draudzīgu atmosfēru un izcilas zināšanas un prasmes garantējam!

Tel.: +371 22338633, +371 20784777
Е-mail: info@atelier.lv
www.atelier.lv

★ ★ ★ ★ ★

Все виды макияжа, тренды, стилистика, сценический грим, спецэффекты, укладкa волос и элементы боди-арта - Make-Up Atelier School приглашает на курс ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗАЖ!

СУББОТНЯЯ ГРУППА / 10:00 - 17:00
НАЧАЛО: 21.04.2018

УТРЕННЯЯ ГРУППА / 10:00 - 13:00 / понедельник и четверг
НАЧАЛО: 7.05.2018

Программа одобрена Французской Академией Make-Up Atelier Paris и Министерством Образования и Науки ЛР, а это значит, что вы получите:

• государственное квалификационное свидетельство по профессии “Визажист” (сдав основной экзамен)
• международный диплом французской Академии MAKE-UP ATELIER Paris (сдав дополнительный экзамен / по желанию)

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ КУРСА:
• все виды салонного макияжа
• TV/Photo make-up
• ретро-макияжи
• сценический грим
• спецэффекты
• face-art и body-art
• укладки волос

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ:
• новейшие тенденции в макияже
• цветоанализ
• стилистика
• косметология
• психология
• предпринимательство и общение с клиентом

БОНУСЫ:
• много практики вне школы
• уникальная методическая тетрадь Make-Up Atelier в подарок

Преподаватели основных блоков курса - команда профессиональных дипломированных визажистов с большим опытом, многократных победителей Балтийских и Международных конкурсов:

• Александра Ковалева
• Екатерина Хлопова
• Алена Смирнова
• Лара Пудовская
• Елена Пидяш

Срок обучения: 9 месяцев
Стоимость курса: 230 EUR в месяц

Обучение проходит на профессиональной косметике MAKE-UP ATELIER Paris

Креативный подход, дружелюбную атмосферу и отличные знания и навыки гарантируем!

Тел.: +371 22338633, +371 20784777
E-mail: info@atelier.lv
www.atelier.lv