We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Suideroord Matrasspring 2018

07:00
18:00
Brochure Management - Overberg
Event organized by Brochure Management - Overberg

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

DOEL VAN DIE PROJEK
In die era waarin ons leef verg dit kreatiwiteit en innovering om fondse te genereer vir instansies sonder winsbejag. Die gewildheid van Suideroord se jaarlikse matrasspring-geleenthede onder besighede en individue is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.

7 Redes hoekom Suideroord se matrasspring so gewild is onder plaaslike instansies en besighede

1. Dis ‘n prettige manier om betrokke te raak by fondsinsameling ten behoewe van die versorging van ouer persone in die gemeenskap.
2. Dit bied die geleentheid om op ‘n tasbare wyse ondersteuning te toon en sosiale verantwoordelikheid na te kom.
3. Dit is ‘n ideale geleentheid vir informele spanbou.
4. Dis ‘n vertoonvenster om informeel jou handelsmerk uit te dra.
5. Dit dra by tot informele interaksie tussen tot 50 uiteenlopende groepe en sektore van die samelewing.
6. Dis ‘n ideale platform vir intergenerasie skakeling tussen bv. dagsorggroepies, skole, besighede, kerke, owerhede, mede-welsynsinstansies, asook ouer persone.
7. Dit genereer jaarliks ongeveer R20 000 in baie noodsaaklike fondse ten bate van die versorging van ouer persone.

Hoe werk dit?
B&M Ford stel jaarliks grats hulle vertoonlokaal op die hoek van Lang- en Fletcherstraat, Bredasdorp, beskikbaar vir hierdie geleentheid. ‘n Arena-vloer van ou matrasse met omriggende oefenapaaraat skep die ideale geleentheid vir groot pret en baie lag!
• Die dag word opgedeel in 15 minuut-tydgleuwe vanaf 07h00 tot 18h00
• Die koste per tydgleuf beloop R450. Donasies van meer as R450 is altyd welkom.
• Deelnemers kan spring/rol/hardloop/dans/sit of speel in hul 15 minute tydslot. Hoe meer kreatief, hoe groter is die pret!
• Tydens hierdie tydperk moet daar altyd iemand ononderbroke aanwesig wees op die matrasse en/of oefenapparaat.
• Besighede bespreek self watter tydgleuwe vir hulle sal pas – gou spring om teleurstelling te voorkom!
• U bepaal self die grootte van u span.
• Besighede kan ook ‘n tydgleuf borg en iemand anders die geleentheid bied om dit te benut, sou hulle nie self kan/wil deelneem nie, maar steeds graag finansiële ondersteuning wil bied.
• Deelnemers moet asb ten minste 5 minute voor die aanvang van hulle tydgleuf reeds teenwoordig wees om ononderbroke deelname te verseker.

Hoe skryf ek in?
• Voltooi asb. die aangehegde vorm en besorg terug aan Teresa Snyders by rekeninge1@suideroord.co.za of faks na 028 424 1081 voor of op Vrydag, 6 April om 16h00.
• Betaling kan vooraf geskied deur middel van kaart- of internetbetaling, tjek of kontant by Teresa Snyders, Suideroord Finans Afdeling.
• Betalingsfasiliteite sal ook beskikbaar wees op die dag by die geleentheid.

Waarna kan ek uitsien!
• Lag, baie lag en nogmaals lag, gesels en groot pret.
• ‘n Geleentheid vir skakeling en skouerskuur met ander besighede en belangrike rolspelers in die gemeenskap.
• ‘n Kontant snoepie met die heerlikste wegneemetes en drinkgoed, pannekoek en eetgoed vir die soettand!
• Vrolike musiek en pittige aankondiger

Help ons om ander te help
Suideroord loods jaarliks die projek om weggooibare doeke en ander dringende siekeboeg apparaat aan te koop wat nie net higiëniese versorging waarborg nie, maar ook bedsere in ‘n groot mate voorkom. Ons het ons gemeenskap se bydrae dringend nodig om te verseker dat ons ouer persone kwaliteit sorg geniet. Ons maak staat op u ondersteuning ook vanjaar, soos in die verlede, om hierdie las te help dra.

Ons verneem graag van u deelname, aldan nie, voor of op Vrydag, 6 April om 16h00. Bevestig asb. u deelname telefonies by me Teresa Snyders (Finansies) by Tel: 028 424 1080.