We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Regionalny Konkurs Literacki - Mój wymarzony obóz na Jurze

00:00
00:00
BADUR
Event organized by BADUR

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Regionalny Konkurs Literacki - Mój wymarzony obóz na Jurze.

UCZESTNICY
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych mieszczących się na terenie Piekar Śląskich, Bytomia, Chorzowa, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tarnowskich Gór.


TEMAT
Uczestnictwo w konkursie ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, która zainspiruje je do napisania opowiadania. Praca powinna być literacką wypowiedzią uczestnika konkursu na temat spędzania wolnego czasu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


ETAPY KONKURSU
Zgodnie z ustaleniami organizatorów konkurs będzie przebiegał w następujących etapach:
1. 04.04.2018r. - 06.04.2018r. - ogłoszenie konkursu w szkołach podstawowych. Informacja zostanie wysłana drogą e-mail/listownie lub dostarczona osobiście przez organizatorów do placówek.
2. Od 06.04.2018r. - eliminacje wewnętrzne (w szkołach). Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców wybiera spośród wszystkich prac dwie, które zostaną zgłoszone do finału konkursu.
3. Do 07.05.2018r. - prace należy przesłać na adres
email: konkurs-msp1piekary@o2.pl
4. 07.06.2018r (czwartek) podczas imprezy podsumowującej konkurs zostanie zaprezentowana wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród. Impreza odbędzie się na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 9. O szczegółach zainteresowane placówki zostaną powiadomione telefonicznie bądź poczta elektroniczną.


PRACE KONKURSOWE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie krótkiej formy literackiej - opowiadania, którego akcja rozgrywa się na Jurze.
2. Uczeń opisuje swój pobyt na "wymarzonym obozie na Jurze".
3. Należy opisać miejsca, które warto zwiedzić będąc na Jurze.
4. Opowiadanie można wzbogacić ilustracjami, zdjęciami itp.
5. Na stronie tytułowej prosimy zamieścić: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę i adres szkoły oraz tytuł "Mój wymarzony obóz na Jurze".
6. Praca konkursowa: w formie elektronicznej, dokument WORD, do 10 stron, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.


KRYTERIA OCENIANIA
1. Walory literackie, artystyczne i estetyczne.
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
3. Opisanie w pracy zabytków, miejsc, które można zobaczyć na Jurze.
4. Prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.


PRZESŁANIE PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace prosimy przesłać na adres konkurs-msp1piekary@o2.pl do 7 maja 2018r.
2. Prace konkursowe - dokument WORD prosimy podpisać - imię i nazwisko uczestnika (autora pracy), oraz skrót nazwy szkoły i miejscowość - np. Jan Kowalski MSP1 Piekary Śl.
3. W tekście emaila prosimy wpisać dokładne dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu), oraz numer telefonu nauczyciela (wychowawcy) odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkolnych eliminacji, co umożliwi natychmiastowy kontakt w razie zaistniałej potrzeby.
4. WAŻNE - prosimy, aby wraz z pracą konkursową został przesłany skan podpisanego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika (załącznik nr1).


PODSUMOWANIE KONKURSU
1. Impreza podsumowująca konkurs odbędzie się 07.06.2018r (czwartek) na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Szpitalna 9.
2. Podczas imprezy podsumowującej konkurs zostanie zaprezentowana wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród.
3. Na wyżej wymienioną imprezę zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy wraz rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie szkolnych eliminacji. O szczegółach zainteresowane placówki zostaną powiadomione telefonicznie bądź poczta elektroniczną.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału w konkursie zostały zamieszczone w Regulaminie na stronie: https://www.badur.pl/konkurs

Venue

BADUR